Prospectus

nl en

Boek, boekhandel en uitgeverij (PraktijkStudie)

Hoewel sedert de introductie van de nieuwe elektronische media vaak wordt gezegd dat het boek zijn langste tijd gehad heeft, is deze voorspelling nog altijd niet uitgekomen. Integendeel: ieder jaar worden weer meer boeken geproduceerd. Er zijn dan ook altijd veel studenten in de geesteswetenschappen die een sterke affiniteit met het boek hebben en die na hun studie een werkkring hopen te vinden waarin ze op de een of andere wijze met boeken te maken krijgen.
Dit bijvak biedt studenten een nadere introductie tot de uitermate veelzijdige wereld van het boek. In het cursusprogramma wordt het fenomeen ‘boek’ in al zijn verschijningsvormen besproken en bestudeerd. Daarbij speelt de historische context een belangrijke rol, want de praktijk van het heden is sterk beïnvloed door ontwikkelingen in het verleden. Tegelijkertijd is er aandacht voor toekomstige ontwikkelingen als gevolg van de introductie van de nieuwe elektronische media. Het bijvak biedt studenten een nuttige aanvulling op hun hoofdstudie, maar bereidt ook voor op het masterprogramma Book and Digital Media Studies.
Lees verder

Maximum aantal deelnemers: 20

Minor

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Van Gutenberg tot Gates 5
Beroemde boeken 10

Tweede semester

Boekgeschiedenis in de Praktijk 5
Moderne Media 5
Werkstuk/Stage Boek, Boekhandel & Uitgeverij 5

More info

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Voertaal: Nederlands
Webadres: hum.leidenuniv.nl/onderwijs/keuzeruimte én boekwetenschap.leidenuniv.nl
Coördinator: prof. dr. P.G. Hoftijzer
Informatie: prof. dr. P.G. Hoftijzer of 071 527 2155
Aanmelding: via uSis

Beschrijving

Hoewel sedert de introductie van de nieuwe elektronische media vaak wordt gezegd dat het boek zijn langste tijd gehad heeft, is deze voorspelling nog altijd niet uitgekomen. Integendeel: ieder jaar worden weer meer boeken geproduceerd. Er zijn dan ook altijd veel studenten in de geesteswetenschappen die een sterke affiniteit met het boek hebben en die na hun studie een werkkring hopen te vinden waarin ze op de een of andere wijze met boeken te maken krijgen.
Dit bijvak biedt studenten een nadere introductie tot de uitermate veelzijdige wereld van het boek. In het cursusprogramma wordt het fenomeen ‘boek’ in al zijn verschijningsvormen besproken en bestudeerd. Daarbij speelt de historische context een belangrijke rol, want de praktijk van het heden is sterk beïnvloed door ontwikkelingen in het verleden. Tegelijkertijd is er aandacht voor toekomstige ontwikkelingen als gevolg van de introductie van de nieuwe elektronische media. Het bijvak biedt studenten een nuttige aanvulling op hun hoofdstudie, maar bereidt ook voor op het masterprogramma Book and Digital Media Studies.

Deze minor omvat vier colleges: Beroemde boeken (10 ects); Van Gutenberg tot Gates
(5 ects); Moderne media (5 ects): Boekgeschiedenis in de praktijk (5 ects). Daarnaast
schrijft men in het tweede semester een individueel werkstuk over een onderwerp uit de
wereld van het boek of volgt men een externe stage (5 ects).