Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Dutch Studies

Master Nederlandkunde/Dutch Studies kent volgende specialisaties:

Nederlandse letterkunde
Nederlandse taalkunde
Vaderlandse geschiedenis
Nederlandse kunstgeschiedenis

Het programma beslaat één jaar, verdeeld over twee semesters van elk 30 ects (totaal 60 ects).
In het programma wordt nauw samengewerkt met de opleidingen Nederlandse taal en cultuur, Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. De opleiding zelf verzorgt colleges in de didactiek van het Nederlands als tweede taal, de vertaalwetenschap en seminars tweedetaalverwerving en moderne letterkunde. Studenten kunnen kiezen uit vier genoemde specialisaties.

First year

Vak EC Semester 1 Semester 2
Literatuur en culturele identiteit 10
Didactiek van het Nederlands als tweede taal 10
MA-scriptie 20
Vertaalwetenschap 10

Keuzevakken

Vak EC Semester 1 Semester 2
Migrantenauteurs: de eerste generatie 10
Onderzoeksgroep Nederlands als Tweede Taal 10

Meer info

Doel van de opleiding
Programma
Masterscriptie en afstudeereisen

2010-2011

Doel van de opleiding

De studie Nederlandkunde leidt niet-Nederlandstalige studenten op tot Nederland¬kundige. Studenten verwerven een uitgebreide kennis van de taal en cultuur van de Nederlanden en kunnen daarmee Nederlands, Nederlandse taalkunde, letterkunde, geschiedenis of kunstgeschiedenis doceren aan een universiteit buiten Nederland.

Programma

Opzet

In het eerste semester ligt de nadruk op de door de opleiding zelf aangeboden vak¬ken didactiek en/of vertaalwetenschap, in het tweede semester op de specialisatie. In deze fase kiezen studenten colleges uit het masteraanbod van de opleiding Nederlandkunde of uit cursussen aangeboden door de opleiding van de gekozen specialisatie. Er zijn vier specialisaties: Nederlandse taalkunde, Nederlandse letterkunde, Nederlandse kunstgeschiedenis en vaderlandse geschiedenis.

Masterscriptie en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten het programma van 60 ects hebben behaald en als onderdeel van het programma hun masterscriptie voldoende hebben afgerond. De masterscriptie is het bewijs dat de student in staat is een zelfstandig onderzoek uit te voeren en op adequate wijze daarvan verslag te doen. Deze scriptie van niveau 600 heeft een studielast van 20 ects en moet in het Nederlands geschreven worden. De omvang ervan is maximaal 17.000 woorden, wat neerkomt op ongeveer 50 pagina’s. De regeling van de masterscriptie is te vinden op: www.hum.leidenuniv.nl/studenten/reglementen/regelingen-algemeen.html.