Prospectus

nl en

Keuzepakket Geschiedenis van Azië

Azië is vandaag de dag een bruisend centrum van economische bedrijvigheid, de
draaischijf van de wereldhandel en een strategisch zwaargewicht in de wereldpolitiek.
Enig inzicht in de geschiedenis van deze regio helpt tot een betere inschatting te komen
van dynamische krachten die ook voor ons bepalend zijn. De kennismaking met de rijke
historische en historiografische tradities van China, India, Japan en Korea biedt een
verfrissend nieuw perspectief op vertrouwde historische processen en methodes.

In Leiden is grote expertise aanwezig in de sociale, politieke, economische, intellectuele,
godsdienst- en cultuurgeschiedenis van de regio. Uit het totaalaanbod aan historische
colleges stel je een pakket van 30 ects samen, bestaande uit maximaal vier colleges op 100
niveau en minimaal één college van 200 of 300 niveau.
Je verwerft algemene en specifieke kennis over de geschiedenis van China, India, Japan
en Korea en je raakt vertrouwd met de methodologie van de studie van de geschiedenis
van Azie. Tevens krijg je inzicht in de rijke traditie van historisch onderzoek in en over
China, India, Japan en Korea. Dit stelt je in staat om gangbare westerse denkbeelden,
zoals die over het ontstaan van de moderne wereld, te relativeren en te contextualiseren
door een beter inzicht in alternatieve historische ontwikkelingspaden en andere
interpretatieve kaders.

Programma

Course EC Semester 1 Semester 2
Imperia in Azie1500-2000) 5

Kies hieronder in totaal 4 vakken uit 1e en 2e semester

History of Japan to 1868 5
Koreaanse geschiedenis tot 1876 5
Modern Japanese History 5
Moderne Chinese geschiedenis 5
Moderne Koreaanse Geschiedenis 5
Premoderne Chinese geschiedenis 5
Premodern History of South and Southeast Asia 5

Kies hieronder 1 vak uit het 1e óf 2e semester

Cultuurgeschiedenis van het oude China: de positie van de vrouw 5
De oude Chinese denkers 5
Focus 1+2: Histories of Japanese Society. Making Japan 1500-1900: Society, Governance and Anti-Christian Ideology 5
Focus 5a+6: Occupied Asia I: Asian societies under Japanese military occupation 5
Focus 5a+6: Tokugawa Japan: culture, religion, art and literature in early-modern political history 5
Classical Cultures of South and Southeast Asia 5

More info

Informatie

Omvang : 30 ects
Bedoeld voor : studenten uit alle disciplines.
Voertaal : Engels en Nederlands
Coördinator : dr. K.N. Paramore
Informatie : k.n.paramore@hum.leidenuniv.nl of tel: 071 527 1693
Aanmelding : via uSis, usis.leidenuniv.nl. Na aanmelding voor het keuzepakket dienen studenten zich ook voor de colleges die onderdeel vormen van het pakket nog apart via U-twist in te schrijven.

Vakkenkeuze

Het pakket bestaat uit cursussen van 4 × 100/200 niveau hoorcolleges, 1 × 200 niveau werkcollege, en 1 × 300 niveau college (meestal het hoorcollege ‘Imperia in Azië’).

 1. Je moet 4 cursussen kiezen uit de volgende lijst:
  100/200 Niveau Hoorcollega’s
  Semester I
  History of Japan to 1868 (Paramore)
  Geschiedenis van India: Overzicht (Gommans)
  Zuid-Oost Azië voor 1945 (Blussé)
  Premoderne Chinese Geschiedenis (ter Haar)
  Koreaanse Geschiedenis tot 1876 (Walraven)
  Semester II
  Moderne Koreaanse Geschiedenis (de Ceuster)
  Modern Japanese History (Mark)

 2. Je moet één cursus kiezen uit de volgende lijst
  200 Niveau werkcollega’s
  Semester 1
  Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in N- en Z-Korea (Yook)
  [Koreaans] Cultuur en Samenleving (Walraven)
  General Introduction to Art in China (Moore)
  Chinese wereldbeelden: gedachte goed (van Els)
  Semester II
  Modern Zuid-Azie: Geschiedenis en samenleving (Gommans)
  Japan’s Modern Empire (Mark)
  Tokugawa Japan: Culture, Religion, Art and Literature in Early-Modern Political History (Paramore)

 3. Je moet één cursus uit de volgende lijst kiezen. (Liever willen we dat je Imperia van Azië (Gommans e.a. sem. 2) kiest, maar voor studenten die niet in de tweede semester kunnen meedoen, of dit vak al hebben gedaan, kunnen kiezen uit drie andere opties.)
  Semester I
  Histories of Japanese Society: Medieval and Early-Modern Period (1300-1850)(Paramore)
  Japanese Fascism (Mark)
  Semester II
  Cultuurgeschiedenis van het oude China: de orale dimensie (ter Haar)
  Imperia in Azië (Gommans e.a.)