Prospectus

nl en

Koreaanse geschiedenis tot 1876

Course
2010-2011

Beschrijving

Aan de hand van een standaardwerk, de syllabus Koreaanse geschiedenis en een aantal wetenschappelijke artikelen die tijdens de colleges opgegeven worden, zal kennis gemaakt worden met de hoofdlijnen van de geschiedenis tot 1876, de opkomst van religies en staatsideologieën, en de fundamentele vragen van de geschiedfilosofie. Het eerste uur zal bestaan uit een hoorcollege met een visuele presentatie. Tijdens het tweede uur zullen de studenten verslag uitbrengen over de gelezen stof en daarover discussiëren.

Onderwijsvorm

Hoor/ Werkcollege

Toegangseisen

Door de combinatie van verschillende vakken over Koreaanse geschiedenis en cultuur kan een ad-hoc – aanschuif – minor – Koreaanse geschiedenis en cultuur worden gevolgd. Daarvoor moet een combinatie van in totaal 30 ECTS gemaakt worden uit de volgende zeven vakken:

Koreaanse geschiedenis tot 1876 (5 ECTS; 1e sem.);

 • Tekst en cultuur (5 ECTS; 1e sem.);

 • Ontwikkelingen in Noord- en Zuid-Korea (5 ECTS; 1e sem.);

 • Koreaanse Cultuurkunde: visuele en materiële cultuur (5 ECTS; 1e sem.);

 • Moderne Koreaanse geschiedenis (5 ECTS; 2e sem.);

 • Perspectieven op Korea (5 ECTS; 2e sem.);

 • Cultuur en samenleving in hedendaags Korea (5 ECTS; 2e sem.).

 • Kennis van de Koreaanse taal op het niveau van studenten die de taalvakken van het tweede jaar met goed gevolg hebben afgerond.

Leerdoelen

 • Leggen van de basis van waaruit de Koreaanse geschiedenis begrepen kan worden;

 • Kweken van inzicht in de theoretische problemen van de geschiedschrijving;

 • Oefening in het lezen van wetenschappelijke artikelen;

 • Oefening in het schrijven van papers;

 • Oefening in mondelinge discussie.

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur;

 • Contacturen: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur;

 • Voorbereiden colleges: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur;

 • Schrijven van 2 papers: 2 × 13 weken = 26 uur;

 • Voorbereiding tentamen: 36 uur.

Literatuur

 • Syllabus Inleiding tot de Koreaanse geschiedenis tot 1876 (Studiepunt), Eckert e.a. Korea Old and New (boekhandel);

 • Tijdens het college op te geven artikelen.

Toetsing

Aanwezigheid en deelname aan de discussies (10%), papers (30%), tentamen (60%)

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

Contact

Dhr. Prof. Dr. B.C.A. Walraven

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Blackboard

Ja

Opmerkingen

Geen