Prospectus

nl en

Eerste jaar

Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de studieadviseur, Mw. L.E. van Swieten, tel: 071-5272584, e-mail. Zie ook de website

Tijdens het eerste jaar zijn de volgende activiteiten gepland:

  • Informatiebijeenkomst opleiding en openinsgcollege van 1 uur

  • Excursie Nino en papyrologisch instituut van 2 uur

  • Excursie RMO van 2 x 1 uur

  • Informatiebijeenkomst USIS, blackboard, website, e-gids van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst specialisatiekeuze OCMW en BSA van 1 uur

  • Informatiebijeenkomst tweede jaar en studieplan van 1 uur

Voor hoofdvakkers oude culturen van de mediterrane wereld geldt aanvullend op het Bindend Studieadvies van 45 EC een aanvullende eis, namelijk het met goed gevolg afronden van de volgende onderwijseenheden in academisch jaar 2017-2018:

10 EC taal uit het eerste semester, maak een keuze uit:

5 EC aanvullende eis in het tweede semester:

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk 20 EC

Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Material Culture of the Ancient Near East 5
Introduction Ancient History (OG) 5

Trackspecifiek 10 EC

Introduction to Assyrian and Cuneiform Script 10

Tweede semester

Gemeenschappelijk 15 EC

Academic Skills (Oude culturen van de mediterrane wereld) 0
Seminar OCMW 1 5
The First Global Empires: Egypt and the Middle East (1st Mill BC – 7th century AD) 5
Religions of Antiquity 5

Trackspecifiek 15 EC

Texts in Akkadian 10
Cultural History of Anatolia 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gemeenschappelijk 15 EC

Area Studies 5
Archaeology of the Ancient Near East 5
Museology of the Ancient Near East 5

Trackspecifiek 15 EC

Introduction to Sumerian 5
Seminar Akkadian 1: Humor and parody in Akkadian literature 5
Hittite 5

Tweede semester

Gemeenschappelijk 15 EC

Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 2 5
Philosophy of Science 5
Art history of Egypt and Syria-Mesopotamia 5

Trackspecifiek 15 EC

Sumerian texts: Gudea 5
Seminar Hittite Texts 5
Cultural History of Anatolia 5

Derde jaar

In het derde jaar is 30 ec gereserveerd voor keuzevakken: 15 ec in het eerste semester en 15 ec in het tweede semester. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze keuzeruimte in te vullen: een standaard minor, een zelf samengesteld keuzevakkenpakket of een stage. Stel je zelf een pakket samen uit het aanbod aan keuzevakken, dan is het goed te weten dat zo’n pakket aan verschillende voorwaarden moet voldoen: het moet een samenhangend geheel vormen en minimaal één vak moet niveau 300 hebben. Het is daarom raadzaam vooraf contact op te nemen met de studiecoördinator.

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Trackspecifiek 15 EC

Seminar Akkadian 2: Humor and parody in Akkadian literature 5
Sumerian literary texts 5
Epigrafie van het spijkerschrift 5

Tweede semester

Gemeenschappelijk

Vrije keuzeruimte (15 ec)

Seminar Ancient Cultures of the Mediterranean World 3 5
BA Eindwerkstuk Oude culturen van de mediterrane wereld 10

More info

Kijk voor algemene informatie over de opleiding op www.studereninleiden.nl