Prospectus

nl en

Juvenile Law

Let op: alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen!

De opleiding kent een aantal aanvullende onderwijsactiviteiten: o.a. reflectieseminars, openingscollege, bijeenkomsten met het beroepenveld, deelname aan congressen en symposia. Zie voor meer informatie hierover de Blackboardomgeving van de masteropleiding Jeugdrecht.

Year 1

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Children’s Rights 5
Family Law and the position of minors 5
Child Protection and Youth Care 5
Practicum Child Law 10

Scriptie deel/fase 1: 5 ec (NB geen afzonderlijk cijfer; alleen eindcijfer)

Scriptie Jeugdrecht 5

Semester 2

Migration and Children Rights 5
Juvenile Justice 5
Privatissimum children’s rights 10

Profileringsvak Jeugdrecht: keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Child and Internet 5
Child and Education 5

Scriptie deel/fase 2: 5 ec (NB geen afzonderlijk cijfer; alleen eindcijfer)

Scriptie Jeugdrecht 5