Prospectus

nl en

Juvenile Law

De opleiding kent een aantal aanvullende onderwijsactiviteiten: o.a. reflectieseminars, openingscollege, bijeenkomsten met het beroepenveld, deelname aan congressen en symposia. Zie voor meer informatie hierover de Blackboardomgeving van de masteropleiding Jeugdrecht.

Raadpleeg de roosters om te zien wanneer de vakken precies plaatsvinden.

Year 1

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Children’s Rights 5
Family Law and the position of minors 5
Child Protection and Youth Care 5
Practicum Child Law 10

Scriptie deel/fase 1: 5 ec (NB geen afzonderlijk cijfer; alleen eindcijfer)

Scriptie Jeugdrecht 5

Semester 2

Migration and Children Rights 5
Juvenile Justice 5
Privatissimum children’s rights 10

Profileringsvak Jeugdrecht: keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Child and Internet 5
Profileringsvak: Capita selecta Jeugdrecht 5
CANCELLED: Child and Education 5

Scriptie deel/fase 2: 5 ec (NB geen afzonderlijk cijfer; alleen eindcijfer)

Scriptie Jeugdrecht 5