Prospectus

nl en

First year

In het eerste jaar maken de studenten intensief kennis met de Turkse taal. In het eerste semester wordt de grammatica van het moderne Turks bestudeerd. Ook worden de studenten getraind in het spreken en verstaan van het Turks. In het tweede semester wordt de actieve taalbeheersing verder getraind en wordt dieper inge¬gaan op de grammatica. Naast de taalcomponenten worden er ook cultuurhistorische onderdelen verzorgd. De studenten bestuderen de geschiedenis van het Midden-Oosten en krijgen een inleiding in de islamologie en een inleiding in de literatuur van het Midden-Oosten. Verder wordt aandacht besteed aan de complexe taalsituatie in het Midden-Oosten en de politieke, sociale en culturele implicaties daarvan. Tijdens het seminar worden verschillende facetten van Turkije en de Turken bestudeerd en krijgen studenten een instructie en eerste oefening in het opzetten van een onderzoek en het schrijven van een werkstuk op het vakgebied.

Course EC Semester 1 Semester 2
Islamic Studies 5
Language, politics and culture in the Middle East, a panoramic overview 5
Inleiding geschiedenis van het Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Grammatica Turks 1 5
Grammatica Turks 2 5
Kerncurriculum: Area Studies 5
Literature of the Middle East 1 5
geschiedenis van het Midden-Oosten 2 (1500-present) 5
Teksten Turks 1 5
Conversatie Turks 1 5
Seminar Turks 1 5

Second year

Course EC Semester 1 Semester 2
Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie s1 5
Culturele Antropologie van het Midden-Oosten 5
Conversatie Turks 2 5
Lezen en vertalen 2 5
Osmaanse geschiedenis en cultuur 5
Turkse literatuurgeschiedenis 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Lezen en Vertalen 3/Vertaalkunde 5
Spreken en verstaan 3 5
Inleiding Osmaans 5
Seminar Turks 2 5
Uitvoerende kunsten in het Midden Oosten 5

Third year

Course EC Semester 1 Semester 2
Literaire Analyse 5
Islam en maatschappij 5
Minor- en keuzevakkenruimte semester 1 15
Seminar Turks 3 5
Minor- en keuzevakkenruimte semester 2 15
Eindwerkstuk BA 10

Kies 1 van de 2 accentcolleges

Accentcollege: Modern Turkse Geschiedenis en Cultuur (1923-heden) 5
Accentcollege: Osmaanse teksten 5