Prospectus

nl en

Eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academic Skills (Middle Eastern Studies)
Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Panoramic Overview: Language, Politics and Culture in the Middle East 5

Turks

Beginner's Turkish 1 5
Beginner's Turkish 2 5
Introduction to the Study of Islam 5
Area Studies 5

Tweede semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academic Skills (Middle Eastern Studies)
History of the Middle East 2 (1500-present) 5
Seminar Middle East 1 5

Turks

Introduction to Turkish Literature 5
Pre-Intermediate Turkish 10
Turkish through Media 5

Tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Philosophy of Science 5

Electives: kies één van de volgende werkcolleges:

Anthropology of the Middle East 5
Urban youth cultures of the Middle East 5

Electives: kies één van de volgende hoorcolleges:

History of Central Asia & Afghanistan 5
Osmaanse Geschiedenis en Cultuur (1300-1922) 5
The History of Morocco 5

Turks

Intermediate Turkish 10
Ottoman 1 5

Tweede semester

Buitenlandverblijf: Istanbul

Aan het Nederlands Instituut in Turkije - NIT - wordt een programma van 30 EC gevolgd.

Schaduwprogramma in Leiden

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie. Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via e-mail

Seminar Middle Eastern Studies 2 5
Ottoman Turkish 2 5
Upper Intermediate Turkish 10

Kies twee van de volgende vakken.

Islam in the Modern World 5
Islamic Art and Material Culture 5
Language and Identity in the Middle East 5
Modern Thinkers and Trends in Islam 5
Rituals and Symbols of Islam 5

Derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Discretionary space 30

Eerste semester

Ottoman 1 5
Accentcollege: History and Culture of Modern Turkey 5

Electives: kies één van de volgende werkcolleges:

Empire and Identity in the Turco-Persian World 5
International Relations of the Middle East 5
Comparative Literatures of the Middle East 5

Tweede semester

Seminar Middle Eastern Studies 3 5
Bachelor Thesis Middle Eastern Studies 10

Extra keuzevak:

Ottoman Turkish 2 5

Facultatieve vakken

Studenten mogen zelf kiezen of ze deze extra vakken wel of niet volgen.

Middle Eastern Studies: Connecting to the Labour Market 5