Prospectus

nl en

Educational Module

Omschrijving

Als je al een universitaire bachelor in een schoolvak hebt afgerond, kun je een beperkte tweedegraads bevoegdheid halen door de Educatieve module te volgen. Dat is een traject van 30 EC, dat wil zeggen een half jaar studie in voltijd. Je doet pedagogische en (vak)didactische kennis en vaardigheden op en je maakt kennis met de onderwijspraktijk door middel van een stage (of baan) op een middelbare school.

Als je deze Educatieve module succesvol hebt afgerond, ben je gekwalificeerd les te geven in in jouw schoolvak in de onderbouw van havo/vwo en het vmbo-t. Studenten die de Educatieve module hebben afgerond, komen bovendien in aanmerking voor een verkort traject van 30 in plaats van 60 EC bij de universitaire eerstegraads lerarenopleiding.

De Educatieve module is een pilot, de experimentele periode loopt in principe tot en met 30 juni 2022.

Startmomenten

De Educatieve module start tweemaal per jaar, eind augustus en eind januari.

Toelatingseisen, aanmelding en meer informatie

De toelatingseisen, aanmeldingsprocedure, aanmelddeadlines, het aanmeldformulier en meer informatier is te vinden op de website van het ICLON.

Contact

Studieadviseur en Secretariaat Lerarenopleiding

Schoolvakken

Schoolvakken

De Educatieve module bereidt voor op het lesgeven in een van de volgende 15 schoolvakken:

 • Biologie

 • Chinese taal en cultuur

 • Duits

 • Engels

 • Filosofie

 • Frans

 • Geschiedenis en Staatsinrichting

 • Godsdienst en Levensbeschouwing

 • Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming

 • Natuurkunde

 • Nederlands

 • Scheikunde

 • Spaans

 • Wiskunde

Studieonderdelen

Course EC Semester 1 Semester 2

Studieonderdelen naast vakdidactiek

Praktijk 17
Pedagogiek 5
Leren en Instructie 3

Vakdidactiek Bètawetenschappen

Vakdidactiek Biologie 5
Vakdidactiek Natuurkunde 5
Vakdidactiek Scheikunde 5
Vakdidactiek Wiskunde 5

Vakdidactiek Mens- en Maatschappijwetenschappen

Vakdidactiek Filosofie 5
Vakdidactiek Geschiedenis en Staatsinrichting 5
Vakdidactiek Godsdienst en Levensbeschouwing 5

Vakdidactiek Taal en cultuurwetenschappen

Vakdidactiek Griekse en Latijnse Taal en Cultuur 5
Vakdidactiek Moderne Vreemde Talen 5
Vakdidactiek Nederlands 5

Meer informatie

Gids Aanvullende informatie op Studiegids

Deze gids (zie het kopje bestanden) bevat meer informatie over de opleiding, zoals bijvoorbeeld:

 • Onderwijsmomenten

 • Opleidingsvarianten

 • Praktijkdeel van de opleiding
  Tevens hebben we de belangrijkste informatie van de studentenwebsite in deze aanvullende informatie gebundeld. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Studiepuntenregistratie

 • Afstuderen en diploma-uitreiking

 • Mediatheek
  De bijlagen hebben onder meer betrekking op de eindtermen en praktijkvoorwaarden.

Studentenwebsite

Op de studentenwebsite vind je algemene informatie voor studenten van de Universiteit Leiden. Selecteer je opleiding (Leraar VHO in schoolvak) om ook ICLON-specifieke informatie te vinden. Voorbeelden van informatie:

 • In- en uitschrijven bij de universiteit

 • Examencommissie en Opleidingscommissie

 • Studentenstatuut

 • Studentenvoorzieningen en -ondersteuning

Studiegids

In deze elektronische Studiegids vind je specifieke informatie over de opleiding. Je vindt hier bijvoorbeeld informatie over:

 • Curriculumonderdelen

 • Data beoordelingsmomenten en inleverdata producten

 • Onderwijs en examenregeling (OER)

De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk document dat geldig is voor één collegejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:

 • Vrijstellingen aanvragen

 • Tentamens (beoordelingstermijn, geldigheidsduur, etc.)

 • Cum laude criteria

 • Gedragscodes

Reglementen ICLON lerarenopleiding

In de organisatiegids vind je de volgende documenten:

 • Onderwijs- en Examenregeling (OER)

 • Regels en Richtlijnen van de examencommissies (R&R)

 • Lijst van examinatoren

 • Tentamendocument studenten ICLON voor het vak L&I

Onderwijsbevoegdheid

Studenten van de Educatieve module krijgen hun beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid na afronding van de module in de vorm van een certificaat. Dit certificaat krijg je van het ICLON.

Relatie met eerstegraads Lerarenopleiding

Als je de Educatieve module met succes hebt afgerond, én je hebt je vakmaster behaald, dan kom je in aanmerking voor een verkort traject van de lerarenopleiding. Dit traject omvat 30 in plaats van 60 EC. De nominale duur is één semester, een half jaar studie in voltijd (of één jaar studie in deeltijd).

Education specialisation voor de bètavakken
Bij masteropleidingen van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en bij Biomedische wetenschappen kun je de lerarenopleiding óók volgen als onderdeel van de tweejarige masteropleiding, in de zogenaamde Education specialisation. In deze specialisatie besteden studenten die de Educatieve module met succes hebt afgerond 60 EC aan vakstudie en 30 EC aan de lerarenopleiding (het educatie-deel van de masterspecialisatie). De overige 30 EC vul je in overleg met je studieadviseur in. Studenten kunnen de lerarenopleiding overigens ook volgen nadat ze de tweejarige Master hebben afgerond.