Prospectus

nl en

Educational Module

Omschrijving

Als je al een universitaire bachelor in een schoolvak hebt afgerond (en eventueel ook een master), kun je een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid halen door de Educatieve module te volgen. Dat is een traject van 30 EC, dat wil zeggen een half jaar studie in voltijd. Voor enkele vakken start de Educatieve module eind augustus ook in de deeltijdvariant (één jaar studie, 2-3 dagen per week).

Tijdens de Educatieve module doe je pedagogische en (vak)didactische kennis en vaardigheden op en je maakt kennis met de onderwijspraktijk door middel van een stage (of baan) op een school voor voortgezet onderwijs.

Als je deze Educatieve module succesvol hebt afgerond, ben je gekwalificeerd les te geven in in jouw schoolvak in de onderbouw van havo/vwo en het vmbo-t. Studenten die de Educatieve module hebben afgerond, komen bovendien in aanmerking voor een verkort traject van 30 EC in plaats van 60 EC bij de universitaire eerstegraads lerarenopleiding (let op: je moet wel aan de toelatingseisen voldoen).

De Educatieve module is een pilot, de experimentele periode loopt in principe tot en met 30 juni 2022.

Startmomenten

De Educatieve module start tweemaal per jaar, eind augustus en eind januari.

Toelatingseisen, aanmelding en meer informatie

De toelatingseisen, aanmeldingsprocedure, aanmelddeadlines, het aanmeldformulier en meer informatier is te vinden op de website van het ICLON.

Contact

Voor vragen over studentenzaken zoals status van je aanmelding, het rooster, cijferregistratie, afstuderen en diploma-uitreiking kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie van het ICLON via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl of 071-527 40 15. Zie eventueel ook deze webpagina voor uitgebreide contactgegevens.

Studieadviseur: Toke Egberts

Telefoon: 071 527 30 09

Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag 14.00-16.00 uur

E-mail: studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl

Schoolvakken

Schoolvakken

De Educatieve module bereidt voor op het lesgeven in een van de volgende 15 schoolvakken:

 • Biologie

 • Chinese taal en cultuur

 • Duits

 • Engels

 • Filosofie

 • Frans

 • Geschiedenis en Staatsinrichting

 • Godsdienst en Levensbeschouwing

 • Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming

 • Natuurkunde

 • Nederlands

 • Scheikunde

 • Spaans

 • Wiskunde

Studieonderdelen

Course EC Semester 1 Semester 2

Studieonderdelen naast vakdidactiek

Teaching Practice 17
Educational Theory 5
Learning and Instruction 3

Vakdidactiek Bètawetenschappen

Teaching Methodology Biology 5
Teaching Methodology Physics 5
Teaching Methodology Chemistry 5
Teaching Methodology Mathematics Course 5

Vakdidactiek Mens- en Maatschappijwetenschappen

Teaching Methodology Philosophy 5
Teaching Methodology History and Civics 5
Teaching Methodology Religious Studies 5

Vakdidactiek Taal en cultuurwetenschappen

Teaching Methodology Classics 5
Teaching Methodology Modern foreign languages 5
Teaching Methodology Dutch 5

Meer informatie

Op dit tabblad vind je informatie over:

 • Meer informatie: Brightspace en Reglementen ICLON Lerarenopleiding

 • Onderwijsbevoegdheid

 • Relatie met eerstegraads Lerarenopleiding

Meer informatie

Naast deze elektronische Studiegids is informatie voor studenten van de Educatieve minor te vinden op Brightspace en er is een pagina met reglementen van de ICLON Lerarenopleiding. Lees hieronder waar je welke informatie kunt vinden.

Brightspace
Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Ieder curriculumonderdeel heeft een eigen ‘course’ in Brightspace. Zie de start course (ICLON lerarenopleiding start xx) voor:

 • Algemene informatie zoals bij wie je terecht kunt met vragen (supervisor, onderwijsadministratie, studieadviseur, et cetera) en berichtgeving vanuit ICLON

 • Examencommissie ICLON

 • Opleidingscommissie ICLON

Reglementen ICLON Lerarenopleiding
In de organisatiegids vind je belangrijke regelementen en documenten van de Lerarenopleiding, zoals bijvoorbeeld:

 • Onderwijs- en examenregeling (OER)
  De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk document dat geldig is voor één collegejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:
  o Vrijstellingen aanvragen
  o Tentamens (beoordelingstermijn, geldigheidsduur, etc.)
  o Cum laude criteria
  o Gedragscodes
  o Eindtermen van de opleiding (artikel 2.3)

 • Regels en Richtlijnen van de Examencommissie
  In de Regels & Richtlijnen zijn de taken en bevoegdheden van de Examencommissie opgenomen en is informatie voor de student te vinden over de gang van zaken met betrekking tot tentamens en de beoordeling hiervan.

 • Lijst van examinatoren
  De Examencommissie van het ICLON benoemt ieder collegejaar examinatoren. Docenten aangewezen voor het huidige collegejaar staan vermeld in de lijst van examinatoren

Onderwijsbevoegdheid

Studenten van de Educatieve module krijgen hun beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid na afronding van de module in de vorm van een certificaat. Dit certificaat krijg je van het ICLON.

Relatie met eerstegraads Lerarenopleiding

Als je de Educatieve module met succes hebt afgerond, én je hebt je vakmaster behaald, dan kom je in aanmerking voor een verkort traject van de lerarenopleiding. Dit traject omvat 30 in plaats van 60 EC. De nominale duur is één semester, een half jaar studie in voltijd (of één jaar studie in deeltijd).

Education specialisation voor de bètavakken
Bij masteropleidingen van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en bij Biomedische wetenschappen kun je de lerarenopleiding óók volgen als onderdeel van de tweejarige masteropleiding, in de zogenaamde Education specialisation. In deze specialisatie besteden studenten die de Educatieve module met succes hebt afgerond 60 EC aan vakstudie en 30 EC aan de lerarenopleiding (het educatie-deel van de masterspecialisatie). De overige 30 EC vul je in overleg met je studieadviseur in. Studenten kunnen de lerarenopleiding overigens ook volgen nadat ze de tweejarige master hebben afgerond.

Tweejarige Educatieve master
Voor de schoolvakken Nederlands, Duits, Engels, Frans en Godsdienst/Levensbeschouwing kun je de eerstegraads onderwijsbevoegdheid ook behalen via de tweejarige Educatieve master. Als je de Educatieve module hebt afgerond, dan kun je 30 EC aan vrijstellingen krijgen voor het educatieve deel van deze master.