Prospectus

nl en

Educational Module

Omschrijving

Als je al een universitaire bachelor in een schoolvak hebt afgerond (en eventueel ook een master), kun je een beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid halen door de Educatieve module te volgen. Dat is een traject van 30 EC, dat wil zeggen een half jaar studie in voltijd. Voor enkele vakken start de Educatieve module eind augustus ook in de deeltijdvariant (één jaar studie, 2-3 dagen per week).

Tijdens de Educatieve module doe je pedagogische en (vak)didactische kennis en vaardigheden op en je maakt kennis met de onderwijspraktijk door middel van een stage (of baan) op een school voor voortgezet onderwijs.

Als je deze Educatieve module succesvol hebt afgerond, ben je gekwalificeerd les te geven in in jouw schoolvak in de onderbouw van havo/vwo en het vmbo-t. Studenten die de Educatieve module hebben afgerond, komen bovendien in aanmerking voor een verkort traject van 30 EC in plaats van 60 EC bij de universitaire eerstegraads lerarenopleiding (let op: je moet wel aan de toelatingseisen voldoen).

De Educatieve module is een pilot, de experimentele periode loopt in principe tot en met 30 juni 2023.

Startmomenten

De Educatieve module start tweemaal per jaar, eind augustus en eind januari.

Toelatingseisen, aanmelding en meer informatie

De toelatingseisen, aanmeldingsprocedure, aanmelddeadlines, het aanmeldformulier en meer informatier is te vinden op de website van het ICLON.

Beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdbevoegdheid: verruimd én met terugwerkende kracht

Als gevolg van een wetswijziging per 1 augustus 2023 is de beperkte 2e graads bevoegdheid verruimd. Vanaf die datum mogen docenten met een beperkte 2e graads bevoegdheid lesgeven aan het gehele vmbo en de onderbouw havo/vwo. Deze verruiming heeft terugwerkende kracht voor alle docenten met een beperkte 2e graads bevoegdheid.

Contact

Voor vragen over studentenzaken zoals status van je aanmelding, het rooster, cijferregistratie, afstuderen en diploma-uitreiking kun je contact opnemen met de Onderwijsadministratie van het ICLON via iclonlo@iclon.leidenuniv.nl of 071-527 40 15.

Studieadviseur: Toke Egberts

E-mail: studieadviseur@iclon.leidenuniv.nl

Voor uitgebreide en actuele contactgegevens zie de ICLON-website.

Schoolvakken

Schoolvakken

De Educatieve module bereidt voor op het lesgeven in een van de volgende schoolvakken:

 • Biologie

 • Chinese taal en cultuur

 • Duits

 • Engels

 • Filosofie

 • Frans

 • Geschiedenis en Staatsinrichting

 • Godsdienst en Levensbeschouwing

 • Grieks, Latijn en Klassieke Culturele Vorming

 • Natuurkunde

 • Nederlands

 • Scheikunde

 • Spaans

 • Wiskunde

Studieonderdelen

Course EC Semester 1 Semester 2

Studieonderdelen naast Vakdidactiek

Teaching Practice 1 15
Pedagogy in Practice 1 7
Adolescent development 4

Vakdidactiek Bètawetenschappen

Teaching Methodology 1 Biology 4
Teaching Methodology 1 Physics 4
Teaching Methodology 1 Chemistry 4
Teaching Methodology 1 Mathematics 4

Vakdidactiek Mens- en Maatschappijwetenschappen

Teaching Methodology 1 Economics 4
Teaching Methodology 1 Philosophy 4
Teaching Methodology 1 History and Civics 4
Teaching Methodology 1 Religious Studies 4

Vakdidactiek Taal- en cultuurwetenschappen

Teaching Methodology 1 Classics 4
Teaching Methodology 1 Dutch 4
Teaching Methodology 1 Chinese 4
Teaching Methodology 1 English 4
Teaching Methodology 1 French 4
Teaching Methodology 1 German 4
Teaching Methodology 1 Spanish 4

Meer informatie

Op dit tabblad vind je informatie over:

 • Meer informatie: Brightspace en ICLON Reglementen

 • Aanwezigheid bij colleges

 • Onderwijsbevoegdheid

 • Relatie met eerstegraads Lerarenopleiding

Meer informatie

Lees hieronder waar je welke informatie kunt vinden.

Brightspace
Brightspace is de digitale leeromgeving van de Universiteit Leiden. Ieder studieonderdeel heeft een eigen ‘course’ in Brightspace. Zie de course ICLON lerarenopleiding voor:

 • Algemene informatie zoals bij wie kun je terecht met vragen, begeleiding tijdens de minor en studentenzorg, berichtgeving vanuit ICLON

 • Examencommissie ICLON

 • Opleidingscommissie ICLON

 • Start course modules

ICLON Reglementen
In de organisatiegids vind je belangrijke regelementen en documenten van de Educatieve minor, zoals bijvoorbeeld:

 • Onderwijs- en examenregeling (OER)
  De Onderwijs- en Examenregeling is een wettelijk document dat geldig is voor één collegejaar. In de OER vind je bijvoorbeeld informatie over:
  o Vrijstellingen aanvragen
  o Tentamens (beoordelingstermijn, geldigheidsduur, etc.)
  o Gedragscodes
  o Eindtermen van de opleiding (artikel 2.3)

 • Regels en Richtlijnen van de Examencommissie
  In de Regels & Richtlijnen zijn de taken en bevoegdheden van de Examencommissie opgenomen en is informatie voor de student te vinden over de gang van zaken met betrekking tot tentamens en de beoordeling hiervan.

 • Lijst van examinatoren
  De Examencommissie van het ICLON benoemt ieder collegejaar examinatoren. Docenten aangewezen voor het huidige collegejaar staan vermeld in de lijst van examinatoren

Aanwezigheid bij colleges

Je aanwezigheid bij alle colleges wordt verwacht; hierin worden theorie en praktijkervaringen met elkaar verbonden en deelname is dus belangrijk om de opleiding met succes te doorlopen. Mocht je door ziekte of andere overmacht toch een keer een college missen, meld je dan voorafgaand aan het betreffende college af bij de docent. Er wordt dan besproken of en hoe je het onderwijs kunt inhalen.

Onderwijsbevoegdheid

Na afronding van de Educatieve module ontvang je je beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid in de vorm van een certificaat.

Relatie met eerstegraads Lerarenopleiding

Als je de Educatieve module met succes hebt afgerond, én je hebt je vakmaster van 60 of 120 EC behaald, dan kom je in aanmerking voor een verkort traject van de lerarenopleiding. Dit traject omvat 30 in plaats van 60 EC. De nominale duur is één semester, een half jaar studie in voltijd (of één jaar studie in deeltijd).

Education specialisation voor de bètavakken
Bij masteropleidingen van de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen en bij Biomedische wetenschappen kun je de lerarenopleiding óók volgen als onderdeel van de tweejarige masteropleiding, in de zogenaamde Education specialisation. In deze specialisatie besteden studenten die de Educatieve module met succes hebben afgerond 60 EC aan vakstudie en 30 EC aan de lerarenopleiding (het educatie-deel van de masterspecialisatie). De overige 30 EC vul je in overleg met je studieadviseur in.

Tweejarige Educatieve master
Voor de schoolvakken Nederlands, Duits, Engels, Frans en Godsdienst/Levensbeschouwing kun je de eerstegraads onderwijsbevoegdheid ook behalen via de tweejarige Educatieve master. Als je de Educatieve module hebt afgerond, dan kun je 30 EC aan vrijstellingen krijgen voor het educatieve deel van deze master.