Prospectus

nl en

Minor

Let op: deze minor mag niet gevolgd worden door studenten die reeds een opleiding volgen aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid in verband met overlap van de programma's.

Omschrijving

Het Internet biedt snel en gemakkelijk toegang tot talrijke producten en diensten zoals online winkelen, sociale media, muziek en video’s, internetbankieren en online gaming. Bijna iedereen heeft tegenwoordig toegang tot internet. Er is informatie in overvloed beschikbaar en de mogelijkheden om te communiceren nemen toe. Smartphones, laptops en tablets waarmee je e-mails kunt ontvangen en versturen; virtuele werelden waarin je een tweede leven kunt leiden: je kunt 24 uur per dag op vele manieren (ook anoniem) online actief zijn.

Wat is toegestaan op het internet? Moet je je op internet hetzelfde gedragen als op straat of zit dat anders? Wanneer is iets strafbaar op internet? Hoe is aansprakelijkheid op internet geregeld? In de vakken van de minor Internetrecht komen deze en andere vragen aan bod. Inleidende juridische vakken gaan in op recht en regulering, op strafrecht en strafbaarstellingen en op Europees recht. Verdiepende vakken gaan in op hoe het internet werkt en kan worden gereguleerd, aansprakelijkheid van service providers, e-commerce, cybercrime, privacy en gegevensbescherming, auteursrecht en telecomrecht. Aan de orde komen de juridische positie van de gebruikers, aanbieders en ontwerpers van ICT-diensten.

Internetrecht is een dynamisch vakgebied: door de voortgaande technologische ontwikkelingen (‘technologische turbulentie’) zijn er steeds nieuwe uitdagingen voor regulering. Deze minor maakt je bewust van de meest relevante en actuele ICT-diensten en leert je hoe je nieuwe ontwikkelingen kunt reguleren. Daarnaast leer je juridische vraagstukken op het gebied van regulering van het internet (in het bijzonder auteursrecht, privacyrecht, cybercrime, e-commerce en telecomrecht) herkennen, analyseren en oplossen.

Gezien de opbouw van het programma en het beperkt aantal deelnemers krijgen studenten die de volledige minor van 30 EC volgen voorrang. Indien een student maximaal 15 EC keuzeruimte kan vullen, dient de student de volgende drie cursussen te volgen:

  • Inleiding Recht (semester 1, blok 1)

  • Technology and Society: Values and Normes (semester 2, blok 3)

  • Internetrecht (semester 2, blok 3)

Inschrijving

U kunt zich voor deze minor vanaf 1 mei 2020 aanmelden via uSis: het studiegidsnummer is 2000MIRECN (St.act.nr. 1044).

Let op: minorstudenten hebben voorrang bij de inschrijving voor de vakken van de minor, zij blijven echter zelf verantwoordelijk voor de inschrijving voor de afzonderlijke vakken in uSis. Wanneer minorstudenten verzuimen op tijd in te schrijven voor de afzonderlijke vakken vervalt deze voorrang.

Details

  • Maximum aantal deelnemers: 30

  • Vragen over de minor in relatie tot de eigen studieplanning kunnen worden gesteld aan de studieadviseurs.

  • Vragen over de toelatings- en inschrijvingsprocedure kunnen worden gesteld aan het Onderwijs Informatie Centrum, tel. 071- 527 8787

  • Voor overige vragen over de minor Internetrecht kunt u contact opnemen met het secretariaat van eLaw.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Introduction to Law 5
Introduction to Criminal Law 5

Semester 2

Technology and Society: Values and Norms 5
Introduction to European Law 5
Internet Law 5
Telecommunications Law 5