Prospectus

nl en

Minor

Omschrijving

Het Internet biedt snel en gemakkelijk toegang tot talrijke producten en diensten zoals online winkelen, sociale media, muziek en video’s, internetbankieren en online gaming. Bijna iedereen heeft tegenwoordig toegang tot internet. Er is informatie in overvloed beschikbaar en de mogelijkheden om te communiceren nemen toe. Smartphones, laptops en tablets waarmee je e-mails kunt ontvangen en versturen; virtuele werelden waarin je een tweede leven kunt leiden: je kunt 24 uur per dag op vele manieren (ook anoniem) online actief zijn.

Wat is toegestaan op het internet? Moet je je op internet hetzelfde gedragen als op straat of zit dat anders? Wanneer is iets strafbaar op internet? Hoe is aansprakelijkheid op internet geregeld? In de vakken van de minor Internetrecht komen deze en andere vragen aan bod. Het vak Inleiding Recht gaat in op basisbegrippen van recht en regulering. In vijf verdiepende vakken, te weten:

gaat de minor vervolgens in op hoe het internet werkt en kan worden gereguleerd, aansprakelijkheid van service providers, e-commerce, cybercrime, privacy en gegevensbescherming, auteursrecht, telecomrecht en juridische vraagstukken rondom kunstmatige intelligentie. Aan de orde komt de juridische positie van gebruikers, aanbieders en ontwerpers van ICT-diensten.

Internetrecht is een dynamisch vakgebied: door de voortgaande technologische ontwikkelingen (‘technologische turbulentie’) zijn er steeds nieuwe uitdagingen voor regulering. Deze minor maakt je bewust van de meest relevante en actuele digitale technologie en leert je hoe je nieuwe technologische ontwikkelingen kunt reguleren. Daarnaast leer je juridische vraagstukken op het gebied van regulering van het internet (zoals gegevensbeschermingsrecht, cybercrime, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, auterursrecht, telecomrecht) te herkennen, analyseren en oplossen.

NB: Voor rechtenstudenten is het vak Inleiding Recht reeds onderdeel van het reguliere programma. Om als rechtenstudent het minorcertificaat t.w.v. 30 EC te kunnen behalen, is door de examencommissie het vak Cyber Law (semester 1, blok 2) als vervangend vak voorgeschreven.

Inschrijving

U kunt zich voor deze minor vanaf maandag 2 mei 2022 om 13:00 uur aanmelden via uSis: het studiegidsnummer is 2000MIRECN (St.act.nr. 1059).

Let op: minorstudenten hebben voorrang bij de inschrijving voor de vakken van de minor, zij blijven echter zelf verantwoordelijk voor de inschrijving voor de afzonderlijke vakken in uSis. Wanneer minorstudenten verzuimen op tijd in te schrijven voor de afzonderlijke vakken vervalt deze voorrang.

Details

  • Maximum aantal deelnemers: 30

  • Vragen over de minor in relatie tot de eigen studieplanning kunnen worden gesteld aan de studieadviseurs.

  • Vragen over de toelatings- en inschrijvingsprocedure kunnen worden gesteld aan het Onderwijs Informatie Centrum, tel. 071- 527 8787

  • Voor overige vragen over de minor Internetrecht kunt u contact opnemen met het secretariaat van eLaw.

  • Gezien de opbouw van het programma en het beperkt aantal deelnemers krijgen studenten die de volledige minor van 30 EC volgen voorrang. Indien een student maximaal 15 EC keuzeruimte kan vullen, dient de student de volgende drie cursussen te volgen: Inleiding recht (semester 1, blok 1), Inleiding Internetrecht (semester 1, blok 1) en Technology and Society (semester 2, blok 3). Deze vakken worden, eenmaal behaald, als keuzevakken op je diploma vermeld.

Belangrijke opmerking

Enkele van de vakken zijn zowel opgenomen in de minor AI and Society als in de minor Internetrecht. Behaalde vakken tellen slechts voor één minor mee.

Course EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Introduction to Law 5
Introduction to Internet Law 5
Privacy and Data Protection 5

Semester 2

Technology and Society: Values and Norms 5
Law and Artificial Intelligence 5
Telecommunications Law 5