Prospectus

nl en

Minor

Inschrijving

U kunt zich voor deze minor vanaf 3 mei 2010 aanmelden via uSis (22606300Y). Het rooster van deze minor is nog niet bekend.

Omschrijving

Bijna iedereen heeft tegenwoordig toegang tot internet. Er is informatie in overvloed beschikbaar en de mogelijkheden om te communiceren nemen toe. Laptops met wi-fi, Blogs, Blackberry’s waarmee je e-mails kunt ontvangen en versturen; virtuele werelden waarin je een tweede leven kunt leiden: je kunt 24 uur per dag op vele manieren en meer of minder anoniem online actief zijn. Is internet een wereld op zich? Is het controleerbaar en bestuurbaar? Moet het dat zijn In de vakken van de minor Internetrecht worden deze vragen onder de loupe genomen. Aan de orde komen de juridische positie van de gebruikers, aanbieders en ontwerpers van ICT-diensten en de vraag naar de geboden en te bieden juridische bescherming.

Deze minor maakt je bewust van de meest relevante en actuele ICT-diensten. Daarnaast leer je welke juridische haken en ogen in de praktijk spelen bij het ontwerpen, aanbieden en gebruiken van deze ICT-diensten en word je er in getraind om deze haken en ogen te herkennen en goed gefundeerd te benaderen.

Indeling

De vakken Internetrecht, Telecommunicatierecht en Cyberspace and Cyberlaw worden zowel het eerste als tweede semester gegeven.

Minimum/maximum aantal deelnemers 15/50

Course EC Semester 1 Semester 2
Cyberspace and Cyberlaw 5
Encyclopedia of Law 10
Introduction to International and European Law 5
Internetlaw 5
Law of Telecommunication 5
Cyberspace and Cyberlaw 5

Keuzepakket

Sommige opleidingen hebben slechts een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een keuzepakket te volgen dat bestaat uit een aantal minorvakken. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan. Dit is echter geen complete minor, wat kan betekenen dat je toestemming moet vragen aan je examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van je eigen opleiding kun je nalezen wat er is toegestaan bij de invulling van je keuzeruimte en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie. Meer informatie over dit keuzepakket.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

More info