Prospectus

nl en

First Year

Het eerste jaar van de deeltijdopleiding kunstgeschiedenis bestaat uitsluitend uit verplichte vakken.

Course EC Semester 1 Semester 2

First Semester

Freshman's Class / Academic Skills I seminar: On the Scholarly Study of Art and its History 5
Western Visual Arts and Architecture - 2000 Part I 5
Modern and Contemporary Art and Photography 5
How The World Makes Art 5

Second Semester

Academic Skills II (Art History): Searching and Processing Information, Writing and Oral Presentation 5
History of European Decorative Arts and Design 5
Visual Analysis II: Art Making Techniques and the Analysis of Objects in the Visual Arts, Architecture and Design 5
Western Visual Arts and Architecture – 2000 Part II 5

Second Year

In het tweede jaar wordt voortgebouwd op de kennis die studenten in het eerste jaar hebben opgedaan. Deeltijdstudenten ronden nog vier eerstejaarsvakken af, zodat zij hun propedeuse kunstgeschiedenis behalen. Dit zijn de vakken:

 • Visuele Analyse I

 • Arts in Society

 • Curating Cultures

 • Representation: Cultural Representation and Signifying Practice

Alle propedeusevakken dienen succesvol te zijn afgerond alvorens studenten deel mogen nemen aan het BA3-werkcollege en het Final Paper Kunstgeschiedenis in het derde studiejaar. Voor bepaalde keuzevakken kan deze eis ook gelden.

Daarnaast volgen deeltijdstudenten dit studiejaar de vier verplichte tweedejaars themacolleges.

Course EC Semester 1 Semester 2

First Semester

Visual Analysis I: Iconography and the Interpretation of Western Art 5
Arts in Society 5

Two Topical Courses Arts and Culture, both mandatory:

Aesthetics 5
Hoe verandert kunst de wereld? Art’s agency in steden, hoven & kerken 5

Second Semester

Curating Cultures 5
Cultural Representation and Signifying Practices 5

Two Topical Courses Arts and Culture, both mandatory:

Topical Course Art and Commerce. Painting and the Market 1400-1700 5
Topical Course: Artist's Writings 5

Third Year

Naast de overige verplichte tweedejaarscolleges, hebben deeltijdstudenten in het eerste en tweede semester de keuze uit twee verschillende werkcolleges. Zij kiezen het college dat het beste past bij het onderwerp waarin zij zich willen specialiseren.

In het tweede semester kiezen studenten tussen het Excursiewerkcollege naar Berlijn (10 ec) óf Rome (10 ec).

Course EC Semester 1 Semester 2

First Semester

Museums, Cultural Heritage and Collections 10
World Art Studies 5

1 Seminar BA2 Arts and Culture, choose one out of these:

Seminar BA2 Photography from Snapshot to Photofilm 5
Werkcollege BA2: Kunst en cultuur I Nederlandse architectuur en kunst voor 1600 5

Second Semester

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

1 Seminar BA2 Arts and Culture, choose one out of these:

BA2 Werkcollege Kunst en Cultuur II: Nederlandse architectuur en kunst na 1600 5
Seminar BA2: Dutch Sculpture in an International Perspective 5

Eén van de twee verplichte excursiewerkcolleges:

Seminar Excursion Berlin 10
Excursie werkcollege Rome (Berlijn) 10

Fourth Year

In het vierde jaar volgen deeltijdstudenten de verplichte derdejaarsvakken. Zij hoeven slechts één BA3-werkcollege (10 ec) te volgen. Afhankelijk van hun interesse en studieplanning valt dit werkcollege in het eerste of het tweede semester.

Daarnaast is er ruimte om alvast te beginnen met het volgen van keuzevakken. Er is een keuzeruimte van 30 ec in de bachelor kunstgeschiedenis. Deeltijdstudenten volgen deze keuzevakken verdeeld over het eerste en tweede semester van het vierde, en het eerste semester van het vijfde studiejaar. Zij kunnen daarbij ook uit het keuzeaanbod van kunsthistorische vakken kiezen.

Course EC Semester 1 Semester 2
Perspectives in the Study and Professional Practice 5

Seminar BA3, choose one out of these:

Seminar BA3 Digital Humanities: Concept, Method & Virtual Exhibition 10
BA3 Seminar: Sensing Style: from Subcultures to Digital Bubbles 10
BA3 seminar: Preservation as a Creative Practice in the Long Nineteenth Century 10

Second Semester

The Cultural Field in Practice 5
BA Scriptie Art History 10

Studenten die in het eerste semester nog geen BA3 werkgroep volgden kiezen in het tweede semester voor:

Seminar BA3: Inventing a Nation. National museums and the formation of identity 10

Fifth Year

Het eerste semester van het vijfde studiejaar kan indien nodig gebruikt worden voor de verdere invulling van de vrije keuzeruimte (30 ec).

Course EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Het eerste semester van het vijfde studiejaar kan indien nodig worden gebruikt voor de (verdere) invulling van je keuzeruimte.

Optional Subjects

Admissions requirements

The first year of study (60 EC) must have been completed.

Description

In addition to the required courses in the bachelor’s programme, the student is required to take of total of 30 EC in elective courses. The elective requirement can be satisfied in a variety of ways provided the prevailing faculty and university requirements and norms according article 3.2 of the Course and Examination Regulations are met. The free elective space in the BA Art History is in the third year.

Minor

A minor is a specified programme that is approved in advance. All university faculties offer a range of minors. The minors offered by the Faculty of the Humanities are often interdisciplinary in nature. For this reason, certain topics, which are sometimes social issues, are approached from various angles.
On the minors site you will find information about the minor system. For more specific information, the minor programmes on offer can be found in the online prospectus: minors in English Please note that a number of minors on this page are in Dutch. minors in Dutch

Studying Abroad

A study abroad programme is a good experience for any student and an excellent way to complement the curriculum for your own major area of study. Your time studying abroad also helps you prepare for the job market. For more information about exchange programmes with a foreign university and about grants, please contact either the Humanities International Office.

Studying abroad in the BA Art History
There are possibilities to study abroad for one semester, without delaying your studies. Discuss the possibilities with the coordinator of studies. In order to make the necessary arrangements on time, students are recommended to discuss their plans in the first period of their second year.

Internship

You can also satisfy your elective requirements by completing an internship. This involves working at a business or organisation under the guidance of a lecturer in the faculty and an employee of that organisation. The activities during an internship are often related to what you have learned in your degree programme. If you chose to do an internship, the Student Career Service can help you find a suitable placement at one of a large number of businesses and institutions. Take a look at the internship guidelines and the internship rules and regulations.

Elective Package

If you wish to assemble your own personalised elective package using course offerings at either Leiden University or another institution of higher education, the following conditions apply: the courses chosen must exhibit cohesion and differentiation in the level of the courses.

If you want to do an internship as part of your elective package, the content of your other electives should be related to your internship assignment.

Discuss your plans for your individual elective package timely with the coordinator of studies. The individual elective package must be presented to the examination committee for approval, using the request procedure.

Remarks

Students are recommended to get in touch with their coordinator of studies early on to present their elective preferences. After this consulation, the elective packages can be submitted to the examination committee for approval. When evaluating a student’s choices, the Board of Examiners will base its decision on the cohesion and standard of the package selected. Students opting to fill their elective space with a minor (30 ec) at Leiden University, TU Delft or Erasmus University Rotterdam do not have to request permission to the exam committee.  

Course EC Semester 1 Semester 2
Bachelor Internship Art History 10/15
Topical course Art and the Fabric of Life: The Visual Arts of Africa 5

More info

Doel van de opleiding Het programma BA-eindwerkstuk en afstudeereisen Overgangsregelingen 2020-2021 Aansluitende programma’s

Doel van de opleiding

De bacheloropleiding Kunstgeschiedenis heeft tot doel studenten kennis en inzicht bij te brengen van de westerse kunstgeschiedenis, in het bijzonder van conceptuele, technische en materiële aspecten van de kunstproductie, de receptie en het gebruik van kunstvoorwerpen, esthetische en andere theoretische noties van het historische kunstbegrip, alsmede de methodologie en theorievorming van het vak. Daarnaast krijgt de student globale kennis van en inzicht in verschillende aspecten van de geschiedenis van niet-westerse kunst en materiële cultuur. Voorts verwerven studenten kennis op het gebied van cultureel erfgoed, collecties en de museale praktijk. De opleiding besteedt speciale aandacht aan een vijftal deelgebieden binnen de kunstgeschiedenis:

 • Geschiedenis van de beeldende kunst en van de Late Middeleeuwen en Nieuwe Tijd tot circa 1800;

 • Geschiedenis en theorie van de beeldende kunst van de Nieuwste Tijd na circa 1800, en van fotografie en contemporaine kunst;

 • Geschiedenis en theorie van de architectuur;

 • Geschiedenis en theorie van design & wooncultuur;

 • Contemporaine kunst / World Art Studies en niet-westerse kunst;

 • Musea, erfgoed en collecties: de manier waarop kunst werd en wordt verzameld, de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed.

Na afronding van de opleiding zijn studenten in staat vorm, functie en inhoud, materiaal en techniek van voorwerpen van kunst en materiële cultuur binnen relevante contexten te beschrijven, te analyseren en te verklaren. Tevens zijn ze in staat zelfstandig een onderzoek op te zetten en daarvan mondeling en schriftelijk verslag te doen op de voor het vakgebied geëigende methode.

Het programma

Eerste jaar: propedeuse (deeltijd jaar 1 en 2) Het eerste jaar van het Bachelorprogramma vormt een kennismaking met de verschillende aspecten van het vak Kunstgeschiedenis. Studenten krijgen een introductie in de vijf specialisaties die de opleiding kent. Tijdens introductiecursussen van de verschillende specialisaties maken studenten kennis met het begrippenapparaat, de periodisering en de belangrijkste kunstwerken en andere objecten van onderzoek, zoals gebouwen, monumenten, en sier- en gebruiksvoorwerpen die worden gerekend tot kunstnijverheid en industriële vormgeving. Daarnaast worden studenten in vaardigheidscursussen, de zogeheten propedeusewerkcolleges, getraind in het analyserend en kritisch lezen van kunsthistorische literatuur, het schrijven van een academisch werkstuk en het geven van een mondelinge presentatie voor een groep.

Bindend studieadvies (BSA): aanvullende eisen
De opleiding stelt bij het BSA (zie voor de meest recente informatie de pagina Het Leids studiesysteem met Bindend Studieadvies) als aanvullende eis dat Visuele analyse II: kunsttechnieken en objectanalyse van beeldende kunst, architectuur en design en Academische Vaardigheden II: zoeken, schrijven en presenteren allebei met een voldoende resultaat (6.0) zijn afgerond. Voor deeltijdstudenten geldt een BSA-eis van 30 studiepunten.

Tweede jaar voltijd (deeltijd jaar 2 en 3)
In deze periode wordt de kennis uit de propedeusefase verdiept en is er meer aandacht voor onderlinge samenwerking tussen de verschillende specialisaties. In werkcolleges tillen studenten het niveau van hun academisch onderzoek naar een hoger niveau binnen een onderwerp/tijdsperiode dat hun interesse heeft. Themacursussen bieden verdieping op andere terreinen. Cursussen Esthetica en Wetenschapsfilosofie zorgen voor reflectie en verdieping van kunstfilosofische en methodische aard.

Derde jaar voltijd (deeltijd jaar 3 en 4) In deze laatste periode ronden studenten de opleiding af door het schrijven van een eindwerkstuk (scriptie). Naast het verder aanscherpen van de academische vaardigheden binnen een BA3-werkcollege wordt in het hoofdvak Perspectief op kunstwetenschappelijk onderzoek speciaal aandacht besteed aan kunsttheorie, kunstfilosofie en methoden van onderzoek. Ook de praktijk van musea, het beheer van collecties en cultureel erfgoed komt aan de orde. In het vak The Cultural Field in Practice maken studenten kennis met het werkveld van de kunsthistoricus en leren zij daarop reflecteren.

Keuzeruimte
Er is een keuzeruimte van 30 ec in de bachelor kunstgeschiedenis. Deeltijdstudenten volgen deze keuzevakken verdeeld over het eerste en tweede semester van het vierde, en het eerste semester van het vijfde studiejaar. Zij kunnen daarbij ook uit het keuzeaanbod van kunsthistorische vakken kiezen.

BA-eindwerkstuk en afstudeereisen

Om te kunnen afstuderen moeten studenten volgens de invulling van het vastgestelde programma 180 ECTS hebben behaald, voldoen aan de eisen van de keuzeruimte en, als onderdeel van het programma, hun BA Final paper (BA Eindwerkstuk) met succes hebben afgerond. De regeling van het BA-eindwerkstuk is te vinden in de meest recente Onderwijs en Examen Regeling, met aanvullende informatie op de pagina met Afstudeerprocedures.

De BA scriptie Kunstgeschiedenis wordt altijd geschreven in een thematische werkgroep, die in het tweede semester wordt aangeboden. Er bestaat een mogelijkheid om de examencommissie toestemming te vragen het eindwerkstuk in het eerste semester te schrijven. Studenten die er niet in slagen hun eindwerkstuk met een voldoende af te sluiten op de deadline of de herkansingsdeadline, moeten in het nieuwe semester opnieuw beginnen in een nieuwe werkgroep, met een nieuw onderwerp.

Overgangsregelingen 2020-2021

Er treden een aantal wijzigingen op in het curriculum Kunstgeschiedenis in 2020-2021. De overgangsregelingen, voor studenten die bepaalde vakken niet haalden, worden hier toegelicht:

Wijzigingen in het derde jaar deeltijd

 • Het Werkcollege BA2 Kunst en Cultuur I: (Contrareformatie) en het Werkcollege BA2 Kunst en Cultuur II: Bourgondiërs worden niet langer aangeboden. Studenten kunnen één van de volgende werkcolleges volgen, als ze één van deze vakken niet behaalden:

 • Werkcollege BA2: Kunst en cultuur I Nederlandse architectuur en kunst voor 1600, eerste semester.

 • BA2 Werkcollege Kunst en Cultuur II: Nederlandse architectuur en kunst na 1600, tweede semester,

 • Seminar BA2: Dutch Sculpture in an International Perspective (Engelstalig), tweede semester

 • Het Werkcollege BA2 Fotografie: van snapshot tot fotofilm wordt evenals voorgaande jaren nog steeds aangeboden in het eerste semester.

 • Het Excursiewerkcollege Florence (/Berlijn) wordt in het studiejaar 2020-2021 vervangen door het Excursiewerkcollege Rome.

Wijzigingen in het vierde jaar deeltijd

Het werkcollege Werkcollege BA3: Nederlandse architectuur en stedenbouw 1880-2000 in een internationaal perspectief wordt niet langer aangeboden. Studenten kunnen een keuze maken uit twee nieuwe werkcolleges:

 • BA3 seminar: Preservation as a Creative Practice in the Long Nineteenth Century (Engelstalig), eerste semester

 • Seminar BA3: Inventing a Nation. National museums and the formation of identity (Engelstalig), tweede semester

Aansluitende programma’s

Een afgeronde bacheloropleiding Kunstgeschiedenis geeft rechtstreeks toegang tot de eenjarige masteropleiding Arts and Culture aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van de eenjarige masteropleiding Arts and Culture, kunnen studenten die zich willen voorbereiden op een loopbaan in het voortgezet onderwijs, de educatieve master bij het ICLON gaan doen (een jaar voltijd, twee jaar deeltijd) en daarmee een eerstegraads lesbevoegdheid verwerven. NB Als je in de keuzeruimte de Educatieve minor hebt afgerond en je je masterdiploma hebt behaald, dan kun je met een verkort traject de educatieve master doen (30 EC in plaats van 60 EC). Een beperkt aantal studenten kan, afhankelijk van hun resultaten, toegang krijgen tot de tweejarige onderzoeksmasteropleiding Arts and Culture (research).

Voor meer informatie over de verschillende masteropleidingen en de aanmeldingsprocedure, zie mastersinleiden.nl.

Career Preparation