Prospectus

nl en

eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Tutorial Academic Skills 5
Introduction to Psychology 5
Introduction to Research Methods and Statistics 5
History of Psychology 5
Personality, Clinical and Health Psychology 5
Inferential Statistics 5
Experimental and Correlational Research 5
Developmental and Educational Psychology 5
Social and Organisational Psychology 5
Biopsychology and Neuropsychology 5
Cognitive Psychology 5
Psychology and Science 5

tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Developmental Psychopathology 5
Psychometrics 5
Stress, Health and Disease 5
Consciousness 5
Group Dynamics 5
Psychodiagnostics 5
Perspective on Career Planning (POCP) 5
Interpersonal Professional Skills 5
Multivariate Data Analysis 5

Specialisatiecursussen psychologie

Good Research Practices 5
Causal inference in Field Experiments 5
Applied Cognitive Psychology 10
Clinical Child and Adolescent Psychology 10
Clinical Neuropsychology 10
Clinical Psychology 10
Economic and Consumer Psychology 10
Cognitive Neuroscience 10
Health and Medical Psychology 10
School Psychology 10
Social Psychology in Organisations 10

Keuzevakken binnen psychologie

Cross-cultural Psychology of Health and Illness 5
Psychology of Advertising 5
Artificial Intelligence and Neurocognition 5
Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse 5
Attention: Theory and Practice 5
Culture and Diversity at Work 5
Emotion and Cognition 5
Pharmacological and Biological Approaches to Clinical and Health Psychology 5
Sexology 5
Psychotherapy: Theory, Research & Practice 5
The Adolescent Brain 5

derde jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Bachelor Project Psychology 15

Specialisatiecursussen psychologie

Good Research Practices 5
Causal inference in Field Experiments 5
Applied Cognitive Psychology 10
Clinical Child and Adolescent Psychology 10
Clinical Neuropsychology 10
Clinical Psychology 10
Economic and Consumer Psychology 10
Cognitive Neuroscience 10
Health and Medical Psychology 10
School Psychology 10
Social Psychology in Organisations 10

Keuzevakken binnen psychologie

Cross-cultural Psychology of Health and Illness 5
Psychology of Advertising 5
Artificial Intelligence and Neurocognition 5
Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse 5
Attention: Theory and Practice 5
Culture and Diversity at Work 5
Emotion and Cognition 5
Pharmacological and Biological Approaches to Clinical and Health Psychology 5
Sexology 5
Psychotherapy: Theory, Research & Practice 5
The Adolescent Brain 5

meer info

Keuzevakken voor niet-psychologiestudenten
Voor niet-psychologiestudenten bestaan er diverse mogelijkheden om bij de bacheloropleiding Psychologie één of meer keuzevakken te volgen.

Een aantal cursussen uit het onderwijsprogramma van Psychologie staan open voor niet-psychologiestudenten. Daarbij gaat het om studenten van andere opleidingen binnen de Universiteit Leiden en studenten van andere universiteiten en hogescholen. Zij kunnen deze cursussen volgen als keuzevakstudent.

 • Voor veel cursussen geldt een ingangseis.

 • Als een cursus bestaat uit colleges én werkgroepen, dan is de deelname aan de werkgroepen ook voor de keuzevakstudenten verplicht.

 • Voor iedere cursus geldt dat er een maximum aantal deelnemers is. Omdat psychologiestudenten zich ook voor deze vakken kunnen inschrijven is er voor keuzevakstudenten slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Inschrijven

 • Voor studenten van andere opleidingen binnen de Universiteit Leiden
  Studenten van andere opleidingen binnen de Universiteit Leiden kunnen mailen naar het Onderwijs Servicecentrum (OSC). Het OSC plaats de student op een wachtlijst. Na het suiten van de reguliere inschrijfperiode wordt gekeken of er nog plaatsen beschikbaar zijn in de werkgroepen. Bij voldoende plaats schrijft het OSC de studenten van de wachtlijst alsnog in.

 • Voor studenten van andere universiteiten/ hogescholen die bij Psychologie een keuzevak willen volgen
  Aanvragen bij het Onderwijs Servicecentrum
  of downloaden: Verzoek tot inschrijving als keuzevak(gast)student
  Als bijlage wordt dan meegestuurd de ‘Verklaring van geen bezwaar’. De student laat deze verklaring eerst invullen bij de eigen universiteit/HBO en stuurt die vervolgens naar het Onderwijs Servicecentrum, zodat de studieadviseur van Psychologie de aanvraag kan beoordelen. Het Onderwijs Servicecentrum stuurt de verklaring ondertekend terug naar de student. De student stuurt een originele betalingsverklaring, het inschrijfformulier als keuzevakstudent en de verklaring van geen bezwaar op naar Studentenadministratie Plexus. De student krijgt een inschrijving bij de Universiteit Leiden als ‘gaststudent’ en krijgt een studentnummer. Hiermee heeft hij/zij ook toegang tot Brightspace.

Meer over de keuzevakregeling
Neem voor vragen over de keuzevakregeling contact op met het Onderwijs Servicecentrum.

Course EC Semester 1 Semester 2

Keuzevakken voor niet-Psychologiestudenten

Introduction to Psychology 5
History of Psychology 5
Psychology of Advertising 5
Cross-cultural Psychology of Health and Illness 5
Personality, Clinical and Health Psychology 5
Artificial Intelligence and Neurocognition 5
Good Research Practices 5
Developmental and Educational Psychology 5
Social and Organisational Psychology 5
Attention: Theory and Practice 5
Causal inference in Field Experiments 5
Culture and Diversity at Work 5
Emotion and Cognition 5
Pharmacological and Biological Approaches to Clinical and Health Psychology 5
Sexology 5
Psychology and Science 5
Cognitive Psychology 5
Biopsychology and Neuropsychology 5
The Adolescent Brain 5
Psychotherapy: Theory, Research & Practice 5

Career Perspective

Na je studie

Met je bachelordiploma Psychologie weet je veel over menselijk gedrag. Over mentale stoornissen en hoe ze ontstaan, hoe je die diagnosticeert en behandelt. Over groepsdynamiek en beslissingen nemen. Over de ontwikkeling van kinderen, het brein en het gedrag van jongeren. Je kunt onderzoeksgegevens statistisch bewerken en je beschikt over academische vaardigheden als kritisch denken, schrijven en presenteren.

Perspectief op Carrièreplanning is een tweedejaars vak van de bachelor. Dit vak richt zich op loopbaanperspectieven en werkveldoriëntatie.
De Universiteit Leiden helpt je om de overstap naar de arbeidsmarkt zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarvoor biedt zij allerlei services aan voor studenten.

Neem voor meer informatie een kijkje op onze website