Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

eerste jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Algorithms 6
Biochemie (voor Bioinformatica) 6
Cell Biology 3
Celfysiologie (voor Bioinformatica) 3
Chemie van het leven (voor Bioinformatica) 3
Databases 6
Foundations of Computer Science 6
Introduction to Logic 6
Introduction to Programming (BSc) 6
Microbiologie (voor Bioinformatica) 3
Molecular Genetics 6
Orientation Computer Science & Bioinformatics 3
Studying and Presenting 3

tweede jaar

Course EC Semester 1 Semester 2
Bio-ethiek (voor Bioinformatica) 3
Calculus 1 3
Calculus 2 3
Data Structures 6
Fundamentals of Digital Systems Design 6
Integration: Sequence Analysis 3
Integratie: Technology trends 3
Linear Algebra for Computer Scientists 1 3
Lineair Algebra for Computer Scientists 2 3
Moleculaire biologie (voor Bioinformatica) 6
Moleculaire Genetica 2 voor Bioinformatica 3
Moleculaire Microbiologie voor Bioinformatici 3
Programming Techniques 6
Research Methods in Computer Science 3
Statistics for Computer Scientists 6

derde jaar

Opm.: Het vak Linear Algebra for Computer Scientists 2 is in het studiejaar 2019-2020 een tweedejaarsvak geworden. Het zal in het studiejaar 2019-2020 ook voor derdejaarsstudenten gegeven worden.

Opm.: Het vak On being a Scientist is in het studiejaar 2019-2020 een derdejaarsvak geworden. Derdejaarsstudenten zullen dit vak in het studiejaar 2018-2019 al gevolgd hebben.

Opm.: Er kan in het derde jaar gekozen worden voor de Informatica specialisatie:

  • HCI & Information Visualisation (6 EC)

  • Computer Graphics (6 EC)
    of voor de Biologie specialisatie:

  • Molecular Design ( 12 EC)

Let op: de bachelorklas is een verplicht onderdeel van het Bachelorproject.

Course EC Semester 1 Semester 2
Bachelor Portfolio/Bachelor class 15
Computer Graphics 6
Data Mining 6
Data Science 6
Human Computer Interaction & Information Visualization 6
Integration: Biological Data Sharing 3
Integration: Biomedical Security 3
Kunstmatige Intelligentie 6
Lineair Algebra for Computer Scientists 2 3
Molecular Design (voor Bioinformatica) 12
Natural Computing 6
On being a Scientist 3