Prospectus

nl en

Afstudeerrichting Bio-Pharmaceutical Sciences and Pharmacy

Per 1 september 2016 kent de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) de Afstudeerrichting BFW en Farmacie. Deze afstudeerrichting is alleen toegankelijk voor BFW-studenten die aan de ingangseisen van deze afstudeerrichting voldoen (zie onder). Het aantal BFW-studenten dat de Afstudeerrichting BFW en Farmacie kan volgen is beperkt en is voor het academisch jaar 2021-2022 bepaald op minimaal 10 en maximaal 50 BFW-studenten. De opleiding behoudt zich het recht voor minder studenten toe te laten.

more info

Ingangseisen en toelating voor 2021-2022

De Afstudeerrichting BFW en Farmacie is uitsluitend toegankelijk voor BFW-studenten die hun propedeutische fase in het geheel met goed gevolg hebben afgelegd. Selectie voor deze afstudeerrichting in 2021-2022 geschiedt op basis van de mate van studievoortgang van de vakken die tot het examenprogramma van de bacheloropleiding BFW behoren, zoals deze op peildatum 1 maart 2021 in uSis geregistreerd staat. In het geval de mate van studievoortgang voor meerdere studenten gelijk is, vindt selectie vervolgens plaats op basis van de volgorde van inschrijving in uSis. De toelatingsprocedure voor de Afstudeerrichting BFW en Farmacie, waarvan de onderwijsonderdelen in academisch jaar 2021/2022 worden verzorgd, wordt in principe in maart 2021 afgerond. De toelatingsprocedure voor de Afstudeerrichting BFW en Farmacie, waarvan de onderwijsonderdelen in Academisch jaar 2022/2023 worden verzorgd, wordt in principe in maart 2022 afgerond.

Programma

BFW-studenten van de Afstudeerrichting Farmacie volgen het algemene programma van de opleiding BFW met uitzondering van de vrije keuzeruimte. In plaats van de vrije keuzeruimte kent de Afstudeerrichting BFW en Farmacie een verplicht integraal Farmacie programma van in totaal 30 EC dat onderstaande vakken omvat.

De afstudeerrichting BFW en Farmacie start op 6 september 2021 om 9.00 uur in een van de collegezalen van de Gorlaeus Laboratoria.

Course EC Semester 1 Semester 2
Apotheker en Maatschappij 4
Farmaceutische Technologie 5
Apotheekbereidingen en Analyse 11
Farmacie en Kwaliteit 4
Farmacotherapie 6