Prospectus

nl en

Afstudeerrichting Bio-Pharmaceutical Sciences and Pharmacy

Binnen de opleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen (BFW) bestaat de mogelijkheid om, halverwege je 2e jaar, voor de Afstudeerrichting BFW en Farmacie te kiezen. Deze afstudeerrichting is alleen toegankelijk voor BFW-studenten die aan de ingangseisen van deze afstudeerrichting voldoen (zie onder). Het aantal BFW-studenten dat de Afstudeerrichting BFW en Farmacie kan volgen is beperkt en is voor het academisch jaar 2023-2024 bepaald op minimaal 10 en maximaal 50 BFW-studenten. De opleiding behoudt zich het recht voor minder studenten toe te laten.

more info

Ingangseisen en toelating voor 2023-2024

De afstudeerrichting BFW en Farmacie is uitsluitend toegankelijk voor BFW-studenten die hun propedeutische fase in het geheel met goed gevolg hebben afgelegd. Selectie voor deze afstudeerrichting in 2023-2024 geschiedt op basis van de mate van studievoortgang, met dien verstande dat ten minste twaalf plaatsen worden gereserveerd voor BFW studenten die gestart zijn in het academisch jaar 2021-2022. De mate van studievoortgang wordt bepaald op basis van het aantal EC van de vakken die tot het examenprogramma van de bacheloropleiding BFW behoren, zoals deze op peildatum 1 maart 2023 in uSis geregistreerd staat. In het geval de mate van studievoortgang voor meerdere studenten gelijk is, vindt selectie vervolgens plaats op basis van de volgorde van inschrijving in uSis (studieactiviteitsnummer voor 2023/2024 = 26447). De selectieprocedure voor de afstudeerrichting BFW en Farmacie, waarvan de onderwijsonderdelen in academisch jaar 2023/2024 worden verzorgd, wordt in principe in maart 2023 afgerond.

Programma

BFW-studenten van de Afstudeerrichting Farmacie volgen het algemene programma van de opleiding BFW met uitzondering van de vrije keuzeruimte. In plaats van de vrije keuzeruimte kent de Afstudeerrichting BFW en Farmacie een verplicht integraal Farmacie programma van in totaal 30 EC dat onderstaande vakken omvat.

De afstudeerrichting BFW en Farmacie start op 4 september 2023 om 9.00 uur in een van de collegezalen van de Gorlaeus Laboratoria.

Course EC Semester 1 Semester 2
Apotheker en Maatschappij 4
Farmaceutische Technologie 5
Apotheekbereidingen en Analyse 11
Farmacie en Kwaliteit 4
Farmacotherapie 6