Prospectus

nl en

Management van de Publieke Sector: Politiek, Beleid en Management

De master Management van de Publieke Sector (MPS) stelt de inrichting en het functioneren van de publieke sector in zijn politieke en maatschappelijke omgeving centraal. In het programma worden studenten opgeleid tot een academisch geschoolde professional voor een toekomst in het publieke domein. In het bezit van wetenschappelijke kennis en getraind in academische vaardigheden worden studenten voorbereid om maatschappelijke uitdagingen te analyseren en aan te pakken in de praktijk. Studenten worden geschoold in de belangrijkste (inter-) nationale wetenschappelijke bestuurskundige theorieën en concepten, verwerven kennis uit andere (sub-) disciplines of toepassingsgebieden en zetten deze in binnen de bestuurskunde en leren een probleem via een systematische aanpak identificeren en analyseren om zo te komen tot verschillende oplossingsrichtingen.

De opleiding Management van de Publieke Sector heeft twee specialisaties:

Intro PBM

The description is only available in Dutch.

Courses

Course EC Semester 1 Semester 2
Governance of Public Values 10
Academic Skills for Public Administration 5

Keuze uit 3 van de 4 kernvakken

Management and Change of Public Organizations 5
Policy Making 5
Economics for Policy Makers 5
Politics and Bureaucracy 5

Keuze uit 1 Profielvak

Leadership and Behaviour within and between Organisations 10
Policy and Policy Formation in Multi-Level Governance 10
Economic Policy Advice 10
Influence and collaboration in complex public decision-making arenas 10
Digitalisation, Governance and Policy 10
Thesis Seminar Policy and Policy Formation in Multi-Level Governance 20
Thesis Seminar Digitalisation, Governance and Policy 20
Thesis Seminar Economic Policy Advice 20
Thesis Seminar Leadership and Behaviour within and between Organisations 20
Thesis seminar Influencing and Collaborating in Complex Political Arenas 20

Group Dynamics

This text is only available in Dutch.

Organisation

Bestuur en medezeggenschap

De opleiding Management van de Publieke Sector heeft een opleidingsbestuur bestaande uit:

 • Onderwijscoördinatoren , o.a. verantwoordelijk voor de inhoud van het programma: Prof.dr. A.K. Yesilkagit en Prof dr. F. M. (Frits) van der Meer (specifiek voor BA)

De master Management van de Publieke Sector heeft een opleidingscommissie (OLC). Dit is een medezeggenschapsorgaan dat is samengesteld uit wetenschappelijk medewerkers en studenten.

Studiebegeleiding en ondersteuning

Bij de studieadviseur van jouw opleiding kan je terecht voor studie-gerelateerde vragen en problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc. Zie hieronder ook verder:

 • Persoonlijke omstandigheden: Hieronder vallen in ieder geval: ziekte, functiebeperking, bijzondere familieomstandigheden, zwangerschap en bepaalde bestuurswerkzaamheden. Als je twijfelt over je situatie, kom dan altijd langs de studieadviseur.

 • Overige studie gerelateerde zaken: Studieplan, studievoortgang, studievertraging, regels Instituut Bestuurskunde/ Universiteit, BSA, stage, uitwisseling, minoren, scriptie etc.

Daarnaast zijn er ook:

 • Studentendecanen: zij beantwoorden je vragen en helpen je met problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen;

 • Studentenpsychologen: zij kunnen bv. helpen bij faalangst, uitstelgedrag en tegenwerkende gedachtes en bieden daarnaast ook studievaardighedencurssen en scriptieondersteuningsgroepen aan.

Twijfel je waar je terecht moet met je vraag, dan ben je altijd eerst welkom bij de studieadviseurs.

Andere belangrijke afdelingen zijn:

 • De Examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Daarnaast ziet zij toe op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie verwerkt in haar hoedanigheid ook individuele vragen van studenten aangaande hun studie. Voor individuele vragen aan de examencommissie gelden de volgende regels en procedures.

 • Het Onderwijs Service Centrum (OSC) verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens en staat telefonisch en aan de balie studenten te woord tijdens openingstijden.

Klachten

Binnen de opleiding zijn de studieadviseurs het eerste aanspreekpunt. Twijfel je over een van onderstaande opties bespreek het dan met hen.

De universiteit heeft diverse portalen waar je met een vraag of klacht terecht kan. Bekijk ze hier.

Heb je een vraag, suggestie of klacht over een specifiek vak, toets of over het studieprogramma en het rooster? Bekijk op de klachtenpagina van de opleiding waar je terecht kan.

Elke faculteit heeft ook een klachten coördinator de assessor (student-lid van het bestuur) van de faculteit, hij of zij is de klachtencoördinator voor overige klachten.

Studievereniging
De Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden (B.I.L.) vormt de schakel tussen de studenten en het Instituut en organiseert diverse activiteiten.

Welcome

Beste student,

Namens het bestuur en de staf van het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden heten wij jou als nieuwe student van de master Management van de Publieke Sector: Politiek, Beleid en Management van harte welkom.

Wij organiseren een feestelijke welkomstbijeenkomst op vrijdag 3 september vanaf 14.30 uur in zaal 2.01 in Wijnhaven. Prof. dr. Jet Bussemaker zal een gastlezing verzorgen. Tevens maak je kennis met je opleiding en ontvang je essentiële informatie, waaronder over de vakken, scriptie en loopbaanbegeleiding. Wij sluiten de bijeenkomst af met een gezellige kennismakingsborrel waar jij je medestudenten beter kan leren kennen.

Het programma ziet er als volgt uit.
14.15 – 14.30 Inloop
14.30 – 14.45 Welkom door Prof. dr. Kutsal Yesilkagit, opleidingscoördinator Politiek, Beleid en Management
14.45 – 15.15 Kennismaking met de opleiding door Prof. Dr. Kutsal Yesilkagit, studieadviseur, en studentmentor
15.15 – 15.30 Pauze
15.30 – 16.15 Gastlezing door Prof. dr. Jet Bussemaker, Hoogleraar wetenschap, beleid en maatschappelijke impact
16.15 – 16.30 Vraag en antwoord
16.30 – 18.00 Kennismakingsborrel in restaurant Wijnhaven

Tevens ben je van harte welkom om deel te nemen aan de introductieweken HOPweek (voor bachelor- en masterstudenten in Den Haag), EL CID (voor Nederlandse bachelor- en masterstudenten) en/of Orientation Week Leiden - OWL (voor internationale studenten; Nederlandse studenten zijn ook welkom).

De weblinks naar de roosters, uSis en Brightspace vind je tevens in de rechterkolom in de Studiegids. (Andere) praktische informatie kun je vinden op Informatie voor nieuwe studenten.

In geval van een positieve covid-test, of wanneer je in afwachting bent op een testuitslag, kun je de bijeenkomst online volgen. Mail in dat geval naar studieadviesbsk@fgga.leidenuniv.nl.

Wij zien je graag op 3 september!

namens Prof. dr. Kutsal Yesilkagit

Tineke Choi, MSc
drs. Jolanda den Heijer
Charlotte Rosalie, MA
Studieadviseurs Instituut Bestuurskunde

N.B. Deze informatie is alleen bedoeld voor studenten die daadwerkelijk (mogen) starten met de MPS-opleiding in september 2021. Studenten die in februari starten ontvangen in december verdere informatie.

Career Preparation

Studeren is meer dan alleen je diploma halen. Het gaat er ook om je voor te bereiden op je (verdere) professionele loopbaan. Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet in de praktijk gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar toepassing in de praktijk?

Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studieadviseur, de FGGA Career Service en/of medestudenten over gesproken. Wij organiseren allerlei activiteiten waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de (rest van de) arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

De Career Service is er om studenten (en pas afgestudeerden) te helpen bij de overstap naar of volgende stap op de arbeidsmarkt. We geven je persoonlijk advies en organiseren het hele jaar door verschillende activiteiten, zoals:

 • Individueel loopbaanadvies en cv-check

 • Workshops en trainingen, incl. ‘Netwerken & LinkedIn’, ‘CV & sollicitatiebrieven schrijven’ of ‘Solliciteren’

 • Career Colleges waarin alumni vertellen over hun baan, werkdag en hoe ze aan die baan gekomen zijn

 • Informatiesessies als ‘Werken als trainee’, ‘Werken bij de EU’

 • Bedrijfsbezoeken, bijv. naar ambassades, ministeries, organisaties als de AIVD of Accenture

 • Stagemarkt

 • Career Event

Via de opleidingswebsite en e-mails vanuit de Career Service word je regelmatig op de hoogte gehouden van verdere loopbaanactiviteiten. Wij hopen je te zien bij onze online en offline activiteiten!

Meer informatie