Studiegids

nl en

Management van de Publieke Sector: Bestuur en Advisering

De master Management van de Publieke Sector (MPS) stelt de inrichting en het functioneren van de publieke sector in zijn politieke en maatschappelijke omgeving centraal. In het programma worden studenten opgeleid tot een academisch geschoolde professional voor een toekomst in het publieke domein. In het bezit van wetenschappelijke kennis en getraind in academische vaardigheden worden studenten voorbereid om maatschappelijke uitdagingen te analyseren en aan te pakken in de praktijk. Studenten worden geschoold in de belangrijkste (inter-) nationale wetenschappelijke bestuurskundige theorieën en concepten, verwerven kennis uit andere (sub-) disciplines of toepassingsgebieden en zetten deze in binnen de bestuurskunde en leren een probleem via een systematische aanpak identificeren en analyseren om zo te komen tot verschillende oplossingsrichtingen.

De opleiding Management van de Publieke Sector heeft twee specialisaties:

Specialisatie Bestuur en Advisering

Binnen deze specialisatie staat de spanning centraal tussen aan de ene kant de behoefte aan een slagvaardig, effectief en efficiënt openbaar bestuur en aan de andere kant de roep om een betrouwbaar, rechtvaardig en responsief bestuur dat een adequaat antwoord geeft op nieuwe maatschappelijke wensen en eisen die op het openbaar bestuur af komen. In deze specialisatie ligt de nadruk op toepassingsgericht werken en beleidsadvisering.

Intro BA

Management van de Publieke Sector: Bestuur en Advisering van de éénjarige Master. Dit is een avondopleiding die jaarlijks in februari start.

Voor studenten die toegelaten zijn met de zogenaamde ‘zachte knip’ geldt dat ze pas aan de Masterthesis kunnen beginnen nadat de Bachelorthesis is afgerond.

De masteropleiding heeft een logische opbouw die er als volgt uitziet:
Blok 1: de opleiding begint met een concrete uitdaging vertrekkend vanuit de positie van de reflectieve professional;
Blok 2: aan de hand van kernvakken wordt er vanuit verschillende wetenschappelijke bestuurskundige perspectieven gereflecteerd op de maatschappelijke uitdagingen,
Blok 3 en 4: de academische kennis wordt via verdiepende profielvakken en (zelfgekozen) maatschappelijke, economische en bestuurlijke vraagstukken nader uitgewerkt in een afstudeeronderzoek.

De avondopleiding Bestuur en Advisering biedt studenten de mogelijkheid om een gewenst pakket aan vakken en thema's samen te stellen. Studenten moeten op de volgende momenten hun keuzevoorkeuren aangeven:

 • Medio Blok 1: keuze voor drie van de vier kernvakken.

 • Medio Blok 2: keuze voor één van de twee profielvakken inclusief vervolg in een van de afstudeerseminars.

Vakken

Vak EC Semester 1 Semester 2
De reflectieve professional in een responsief en betrouwbaar openbaar bestuur 10
Academische vaardigheden voor bestuurskundigen 5

Keuze uit 3 van de 4 kernvakken

Management en Verandering van Publieke Organisaties 5
Besluitvorming 5
Economie voor beleidsmakers 5
Politiek en bestuur 5

Onderwijsorganisatie

Bestuur en medezeggenschap

De opleiding Management van de Publieke Sector heeft een opleidingsbestuur bestaande uit:

 • Onderwijscoördinatoren , o.a. verantwoordelijk voor de inhoud van het programma: Prof.dr. A.K. Yesilkagit en Prof dr. F. M. (Frits) van der Meer (specifiek voor BA)

De master Management van de Publieke Sector heeft een opleidingscommissie (OLC). Dit is een medezeggenschapsorgaan dat is samengesteld uit wetenschappelijk medewerkers en studenten.

Studiebegeleiding en ondersteuning

Bij de studieadviseur van jouw opleiding kan je terecht voor studie-gerelateerde vragen en problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc. Zie hieronder ook verder:

 • Persoonlijke omstandigheden: Hieronder vallen in ieder geval: ziekte, functiebeperking, bijzondere familieomstandigheden, zwangerschap en bepaalde bestuurswerkzaamheden. Als je twijfelt over je situatie, kom dan altijd langs de studieadviseur.

 • Overige studie gerelateerde zaken: Studieplan, studievoortgang, studievertraging, regels Instituut Bestuurskunde/ Universiteit, BSA, stage, uitwisseling, minoren, scriptie etc.

Daarnaast zijn er ook:

 • Studentendecanen: zij beantwoorden je vragen en helpen je met problemen waarbij verschillende regelingen en wettelijke bepalingen een rol spelen;

 • Studentenpsychologen: zij kunnen bv. helpen bij faalangst, uitstelgedrag en tegenwerkende gedachtes en bieden daarnaast ook studievaardighedencurssen en scriptieondersteuningsgroepen aan.

Twijfel je waar je terecht moet met je vraag, dan ben je altijd eerst welkom bij de studieadviseurs.

Andere belangrijke afdelingen zijn:

 • De Examencommissie is onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de tentamens en examens. Daarnaast ziet zij toe op naleving van het Onderwijs- en Examenreglement. De examencommissie verwerkt in haar hoedanigheid ook individuele vragen van studenten aangaande hun studie. Voor individuele vragen aan de examencommissie gelden de volgende regels en procedures.

 • Het Onderwijs Service Centrum (OSC) verzorgt de registratie van studie- en onderwijsgegevens en staat telefonisch en aan de balie studenten te woord tijdens openingstijden.

Klachten

Binnen de opleiding zijn de studieadviseurs het eerste aanspreekpunt. Twijfel je over een van onderstaande opties bespreek het dan met hen.

De universiteit heeft diverse portalen waar je met een vraag of klacht terecht kan. Bekijk ze hier.

Heb je een vraag, suggestie of klacht over een specifiek vak, toets of over het studieprogramma en het rooster? Bekijk op de klachtenpagina van de opleiding waar je terecht kan.

Elke faculteit heeft ook een klachten coördinator de assessor (student-lid van het bestuur) van de faculteit, hij of zij is de klachtencoördinator voor overige klachten.

Studievereniging
De Bestuurskundige Interfacultaire vereniging Leiden (B.I.L.) vormt de schakel tussen de studenten en het Instituut en organiseert diverse activiteiten.

Welkom

Beste student,

Namens het bestuur en de staf van het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden heten wij jou als nieuwe student van de avondopleiding Bestuur en Advisering van de master Management van de Publieke Sector van harte welkom.

Onderwijs op de campus
We zijn blij dat het kabinet heeft besloten dat de universiteiten vanaf 15 januari weer open mogen voor fysiek onderwijs. Ons onderwijs vindt volledig op de campus plaats met online mogelijkheden voor incidentele, coronagerelateerde gevallen. Mocht jij problemen met betrekking tot het volgen van onderwijs op de campus voorzien, meld je dan bij de studieadviseurs voor 26 januari 2022 met jouw voor- en achternaam, studentnummer, opleiding incl. specialisatie, en welke vakken jij in blok 3 volgt. De volledige regels en richtlijnen voor studenten van de Universiteit Leiden staan in het Campusprotocol. Wil je naar de campus komen? Doe altijd eerst de coronacheck! Houd deze website in de gaten voor updates omtrent de coronamaatregelen voor universiteiten.

Welkomstbijeenkomst
Wij organiseren een feestelijke welkomstbijeenkomst voor nieuwe studenten van de avondopleiding Bestuur en Advisering op donderdag 3 februari vanaf 17.00 uur in zaal 2.02 in Wijnhaven. Sander Dekker, voormalig Minister voor Rechtsbescherming, zal een gastlezing verzorgen. Tevens maak je kennis met je opleiding en ontvang je essentiële informatie, waaronder over de vakken, scriptie en loopbaanbegeleiding. Wij sluiten de bijeenkomst (onder voorbehoud) af met een gezellige kennismakingsborrel waar jij je medestudenten beter kan leren kennen.

Het programma ziet er als volgt uit.

 • 16.15 – 17.00 Optioneel: ICT-sessie voor nieuwe studenten aan de Universiteit Leiden door studentmentoren

 • 17.00 – 17.15 Inloop

 • 17.15 – 18.00 Kennismaking met de opleiding door prof.dr. Frits van der Meer

 • 18.00 – 18.15 Pauze

 • 18.15 – 19.15 Gastcollege door Sander Dekker

 • 19.15 – 19.30 Groepsfotomoment

 • 19.30 – 20.30 Kennismakingsborrel in restaurant Wijnhaven (o.v. van de coronamaatregelen)

Tevens ben je van harte welkom om deel te nemen aan de Winter Orientation Week Leiden - OWL (voor internationale studenten; Nederlandse studenten zijn ook welkom) van 1 t/m 4 februari 2022.

De weblinks naar uSis, Brightspace en MyTimetable vind je tevens in de rechterkolom in de Studiegids. (Andere) praktische informatie kun je vinden in de bijlage en op Start je studie! en Informatie voor nieuwe studenten.

Wij zien je graag op 3 februari!

namens prof.dr. Frits van der Meer

Tineke Choi, MSc
drs. Jolanda den Heijer
Charlotte Rosalie, MA
*Studieadviseurs Instituut Bestuurskunde *

N.B. Deze informatie is alleen bedoeld voor studenten die daadwerkelijk (mogen) starten met de avondopleiding in februari 2022. Studenten die in september met de dagopleiding starten ontvangen in augustus verdere informatie.

Loopbaanoriëntatie

Studeren is meer dan alleen je diploma halen. Het gaat er ook om je voor te bereiden op je (verdere) professionele loopbaan. Hoe kun je de kennis en vaardigheden die je opdoet in de praktijk gebruiken? Welke richting kies je binnen je studie en waarom? Wat kan je al, en welke vaardigheden wil je nog leren? Hoe vertaal je de vakken die je kiest naar toepassing in de praktijk?

Op verschillende momenten tijdens je studie komen deze en andere vragen ter sprake. Mogelijk heb je er al eens met de studieadviseur, de FGGA Career Service en/of medestudenten over gesproken. Wij organiseren allerlei activiteiten waarbij je kunt reflecteren op je eigen wensen en mogelijkheden en je de kans krijgt je te oriënteren op de (rest van de) arbeidsmarkt. Centraal daarbij staan de vragen: ‘Wat kan ik?’, ‘Wat wil ik?’ en ‘Hoe bereik ik mijn doelen?’.

De Career Service is er om studenten (en pas afgestudeerden) te helpen bij de overstap naar of volgende stap op de arbeidsmarkt. We geven je persoonlijk advies en organiseren het hele jaar door verschillende activiteiten, zoals:

 • Individueel loopbaanadvies en cv-check

 • Workshops en trainingen, incl. ‘Netwerken & LinkedIn’, ‘CV & sollicitatiebrieven schrijven’ of ‘Solliciteren’

 • Career Colleges waarin alumni vertellen over hun baan, werkdag en hoe ze aan die baan gekomen zijn

 • Informatiesessies als ‘Werken als trainee’, ‘Werken bij de EU’

 • Bedrijfsbezoeken, bijv. naar ambassades, ministeries, organisaties als de AIVD of Accenture

 • Stagemarkt

 • Career Event

Via de opleidingswebsite en e-mails vanuit de Career Service word je regelmatig op de hoogte gehouden van verdere loopbaanactiviteiten. Wij hopen je te zien bij onze online en offline activiteiten!

Meer informatie