Studiegids

nl en

Keuzevakken Oude Nabije Oosten Studies

De Bacheloropleiding Oude Nabije Oosten-studies (ONOS) biedt een keuzepakket aan dat studenten van andere opleidingen zonder bijzondere toegangseisen in staat stelt om binnen een jaar brede kennis over het adembenemende scala van culturen tussen het Oude Egypte, de Antieke Levant en het Oude Mesopotamië te verwerven. Dit vakkenpakket volgt de structuur van de Vrije Keuzeruimte en worden door de opleiding Oude Nabije Oosten-studies aanbevolen omdat het op de beste manier het inhoudelijke spectrum van de opleiding en haar verschillende tracks vertegenwoordigt. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk om individueel advies te krijgen over de samenstelling van een keuzepakket Oude Nabije Oosten. Neem voor verdere informatie contact op met de studieadviseur.

Vrije Keuzeruimte

Naast de universitair vastgestelde minoren kun je natuurlijk ook zelf bepalen hoe je je keuzeruimte invult. Deze invulling is aan bepaalde voorwaarden gebonden. Het is dus verstanding je hoofdvakopleiding vooraf toestemming te vragen. Dat doe je door een voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie van je hoofdvakopleiding.

De onderstaande vakken zouden onderdeel kunnen zijn van zo'n pakket. Het pakket kan verder aangevuld worden met andere vakken uit de BA Oude Nabije oosten-studies of een andere opleiding. Let daarbij wel op de ingangseisen van de individuele vakken. Sommige vakken kunnen pas gevolgd worden als een ander vak met goed gevolg is afgerond.

Studenten van andere universiteiten/ HBO

Studenten van andere universiteiten dienen gaststudent te worden.

Het ingevulde formulier dien je ter ondertekening aan jouw eigen onderwijsinstelling en ter ondertekening aan de studieadviseur van Oude Nabije Oosten Studies voor te leggen.

Na inschrijving als gaststudent, kun je je via uSis aanmelden voor het betreffende vak.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over de cursussen en het keuzepakket, neem contact op met de studieadviseur.

Keuzepakket (30 ec): Cultuur van het Oude Egypte en het Nabije Oosten

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Art and Archaeology of Ancient Egypt 5
Schriftelijke Bronnen van het Oude Nabije Oosten 5
Ancient Egyptian Law 5

Tweede semester

Van Aram tot Tel Aviv: Cultuurgeschiedenis van de Hebreeuwse en Aramese talen 5
Literatuur uit Mesopotamië en Anatolië 5
Museologie van het Oude Nabije Oosten 5