Studiegids

nl en

Keuzevakken Oude Nabije Oosten-studies

Er zijn verschillende mogelijkheden om keuzevakken te volgen bij de opleiding Oude Nabije Oosten-studies

Vrije Keuzeruimte

Naast de universitair vastgestelde minoren kun je natuurlijk ook zelf bepalen hoe je je keuzeruimte invult. Deze invulling is aan bepaalde voorwaarden gebonden. Het is dus verstanding je hoofdvakopleiding vooraf toestemming te vragen. Dat doe je door een voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie van je hoofdvakopleiding.

De onderstaande vakken zouden onderdeel kunnen zijn van zo'n pakket. Het pakket kan verder aangevuld worden met andere vakken uit de BA Oude Nabije Oosten-studies of een andere opleiding. Let daarbij wel op de ingangseisen van de individuele vakken. Sommige vakken kunnen pas gevolgd worden als een ander vak met goed gevolg is afgerond.

Studenten van andere universiteiten/ HBO

Studenten van andere universiteiten dienen gaststudent te worden.

Het ingevulde formulier dien je ter ondertekening aan jouw eigen onderwijsinstelling en ter ondertekening aan de studiecoördinator Oude Nabije Oosten-studies voor te leggen.

Na inschrijving als gaststudent, kun je je via uSis aanmelden voor het betreffende vak.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over de cursussen en de keuzepakketten, neem contact op met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Keuzepakket 1 (30 ec): De oude mediterrane wereld in een breed perspectief

De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
Archeologie van het Oude Nabije Oosten BA1 5
De eerste wereldrijken: Egypte en het Nabije Oosten (1ste Mill v.Chr. – 7de eeuw n.Chr.) 5
Cultuurgeschiedenis van Mesopotamië 5
Van Aram tot Zakho 5

Keuzepakket 2 (30 EC): Sumer en Akkad: De talen en schriften van het oude Mesopotamië

Inleiding Akkadisch en spijkerschrift 10
Introduction to Sumerian 5
Sumerian texts: Gudea 5
Reading Old Babylonian 5
Nieuwassyrische koningsinscripties 5

Keuzepakket 3 (30 EC): Egyptologie

De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 10
Reading Middle Egyptian 10
De eerste wereldrijken: Egypte en het Nabije Oosten (1ste Mill v.Chr. – 7de eeuw n.Chr.) 5

Keuzepakket 4 (30 EC): Hebreeuws en Aramees

Jews and Judaism: An Introduction 5
Bijbels Hebreeuws 1 10
Bijbels Hebreeuws 2 5
Bijbels Aramees 5
Van Aram tot Zakho 5

Extra keuzevakken voor ONOS-studenten

Vak EC Semester 1 Semester 2
Demotic Papyrology I 10