Studiegids

nl en

Oude culturen van de mediterrane wereld

Keuzevakken Oude culturen van de mediterrane wereld

Er zijn verschillende mogelijkheden om keuzevakken te volgen bij de opleiding Oude culturen van de mediterrane wereld.

Vrije Keuzeruimte

Naast de universitair vastgestelde minoren kun je natuurlijk ook zelf bepalen hoe je je keuzeruimte invult. Deze invulling is aan bepaalde voorwaarden gebonden. Het is dus verstanding je hoofdvakopleiding vooraf toestemming te vragen. Dat doe je door een voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de examencommissie van je hoofdvakopleiding.

De onderstaande vakken zouden onderdeel kunnen zijn van zo'n pakket. Het pakket kan verder aangevuld worden met andere vakken uit de BA Oude Culturen van de Mediterrane Wereld of een andere opleiding. Let daarbij wel op de ingangseisen van de individuele vakken. Sommige vakken kunnen pas gevolgd worden als een ander vak met goed gevolg is afgerond.

Studenten van andere universiteiten/ HBO

Studenten van andere universiteiten dienen gaststudent te worden.

Het ingevulde formulier dien je ter ondertekening aan jouw eigen onderwijsinstelling en ter ondertekening aan de studiecoördinator Oude culturen van de mediterrane wereld voor te leggen.

Na inschrijving als gaststudent, kun je je via uSis aanmelden voor het betreffende vak.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over de cursussen en de keuzepakketten, neem contact op met de studiecoördinator.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Keuzepakket 1 (30 ec): De oude mediterrane wereld in een breed perspectief

Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten 5
De eerste wereldrijken: Egypte en het Nabije Oosten (1ste Mill v.Chr. – 7de eeuw n.Chr.) 5
Van Aram tot Zakho 5
Cultuurgeschiedenis van Anatolië 5

Keuzepakket 2 (30 EC): Sumer en Akkad: De talen en schriften van het oude Mesopotamië

Inleiding Akkadisch en spijkerschrift 10
Introduction to Sumerian 5
Akkadische teksten 10
Sumerian texts: Gudea 5

Keuzepakket 3 (30 EC): Egyptologie

Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten 5
Seminar OCMW 1 5
Van Aram tot Zakho 5
Cultuurgeschiedenis van Anatolië 5

Keuzepakket 4 (30 EC): Egyptologie met taal

Inleiding Middelegyptisch en hiërogliefenschrift 10

Keuzepakket 4, semester 1, kies één van onderstaande drie vakken:

Gilgamesh, Mozes, Echnaton: godsdienst in het oude Nabije Oosten 5
De oudste geschiedenis. Egypte en het Nabije Oosten tot ca. 1000 voor Christus. 5
Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten 5
Lectuur Middelegyptisch 10

Keuzepakket 4, semester 2, kies één van onderstaande drie vakken:

Cultuurgeschiedenis van Anatolië 5
Seminar OCMW 1 5
Van Aram tot Zakho 5

Keuzepakket 5 (30 EC): Hebreeuws en Aramees

Bijbels Hebreeuws 1 10
Jews and Judaism: An Introduction 5
Bijbels Hebreeuws 2 5
Bijbels Aramees 5
Van Aram tot Zakho 5

Extra keuzevakken voor OCMW-studenten

Vak EC Semester 1 Semester 2
Demotic Papyrology I 10