Studiegids

nl en

MA Literary studies: Pre-master French Literature and Culture

De opleiding Franse taal en cultuur biedt voor studenten met een Bachelordiploma HBO Lerarenopleiding een pre-mastertraject aan dat voorbereidt op de masterspecialisatie French literature and culture. Het pre-mastertraject omvat 60 EC. Na het behalen van deze pre-master krijgt men toelating tot de Master Literary Studies, specialisatie French literature and culture. Daarna is het mogelijk een eerstegraads lesbevoegdheid te behalen bij het ICLON.