Studiegids

nl en

Pre-master Psychologie

Het Instituut Psychologie biedt een premasterprogramma aan, dat is bedoeld voor studenten die willen beginnen aan de masteropleiding Psychologie, maar die een bachelordiploma in een verwante discipline hebben dat niet voldoet aan de ingangseisen van de beoogde masterspecialisatie. Het premasterprogramma biedt geen toelating tot klinische specialisaties van de masteropleiding Psychologie.

Toelating

De Toelatingscommissie van het premasterprogramma bepaalt op basis van de vooropleiding en de gewenste masterspecialisatie van de kandidaat of deze kan worden toegelaten tot het premasterprogramma en wat de inhoud moet worden van dat programma. Elke student die is toegelaten krijgt een studieprogramma opgelegd. Dit bestaat uit cursussen van de bacheloropleiding Psychologie. Er worden geen vrijstellingen gegeven.

Duur van het programma

Studenten beginnen met het premasterprogramma in september en worden geacht om in één studiejaar alle opgelegde cursussen af te ronden. Het programma kent géén deeltijdvariant en er is géén instroom in februari.

Het onderwijs vindt overdag plaats, en soms ook 's avonds. Het bijwonen van werkgroepen en practica is verplicht.

Meer informatie is te vinden op de website, op de pagina over het premasterprogramma.

Variant A (HBO vooropleiding)

Vak EC Semester 1 Semester 2

Statistiekcursussen

Inleiding in de Methodologie en Statistiek 5
Toetsende Statistiek 5
Psychometrie 5
Experimenteel en Correlationeel Onderzoek 5
Multivariate data-analyse 5

Psychologiecursussen

Psychodiagnostiek 5
Bachelorproject Psychologie 15

Psychologiecursussen (één van onderstaande cursussen is onderdeel van het premasterprogramma)

Ontwikkelingspsychopathologie 5
Stress, Gezondheid en Ziekte 5
Bewustzijn 5
Groepsdynamica 5

Specialisatiecursussen (één van onderstaande cursussen is onderdeel van het programma)

Applied Cognitive Psychology 10
Economic and Consumer Psychology 10
Cognitive Neuroscience 10
Social Psychology in Organisations 10

Variant B (WO vooropleiding)

Vak EC Semester 1 Semester 2

Statistiekcursussen

Psychometrie 5
Experimenteel en Correlationeel Onderzoek 5
Multivariate data-analyse 5

Psychologiecursussen

Psychodiagnostiek 5
Bachelorproject Psychologie 15

Psychologiecursussen (twee van onderstaande cursussen zijn onderdeel van het premasterprogramma)

Ontwikkelingspsychopathologie 5
Stress, Gezondheid en Ziekte 5
Bewustzijn 5
Groepsdynamica 5

Specialisatiecursussen (één van onderstaande cursussen is onderdeel van het programma)

Applied Cognitive Psychology 10
Economic and Consumer Psychology 10
Cognitive Neuroscience 10
Social Psychology in Organisations 10