Studiegids

nl en

Duurzame ontwikkeling (interdisciplinaire minor)

Omschrijving

Duurzame Ontwikkeling is een bekend idee, maar wat wordt er precies onder verstaan? Duurzame Ontwikkeling is ontwikkeling waarbij de ecologische en sociale basis van de samenleving gezond blijft. Dit betekent dat Duurzame Ontwikkeling gaat over het behoud van de aarde voor mensen overal ter wereld. Duurzame Ontwikkeling gaat echter ook over overheidsbeleid en nieuwe kansen voor bedrijven. Duurzame Ontwikkeling is ook: ‘sustainability science’, een nieuw interdisciplinair vakgebied.

Inhoud

In de minor Duurzame Ontwikkeling werk je samen met studenten van andere disciplines aan vragen die duurzaamheid aan de wetenschap en aan de samenleving stelt.

 • In de Inleiding maak je kennis met de algemene concepten van Duurzame Ontwikkeling (op wereldniveau zoals het klimaat, maar ook in Nederland en de ontwikkelingslanden).

 • In de cursus ‘Methoden’ leer en oefen je welke aanpakken er voor duurzaamheidproblemen bestaan, bijvoorbeeld lokaal werk, internationaal onderhandelen of economisch analyses.

 • De derde cursus, ‘Thema’, is probleemgestuurd onderwijs rond een complex probleem, bijvoorbeeld biobrandstoffen.

 • De vierde cursus (‘Theory and Practice’) is en verdieping rond vier thema’s, zoals biodiversiteit of industrie.

Aan het einde van de minor ben je in staat om de uitdagingen van duurzaamheid te herkennen, oorzaken te zien en oplossingen aan te dragen.

Interdisciplinaire Minor

De minor Duurzame Ontwikkeling is ontworpen voor Bachelor studenten van alle studierichtingen. Of je nu een taal studeert of scheikunde, of je een sociale wetenschapper bent of een archeoloog, de minor Duurzame Ontwikkeling is open en interessant voor iedereen. Het rooster van de minor houdt uiteraard zo veel mogelijk rekening met het rooster van je eigen studie.

Om internationale studenten ook mee te kunnen laten doen is een van de cursussen in het Engels.

De minor wordt gedoceerd vanuit het CML, maar met bijdragen van vele anderen uit de universiteit en de samenleving.

Registratie

Voor een hele minor hoef je GEEN toestemming te hebben vanuit je eigen studie. Een minor telt altijd mee in je studiepunten.

De officiële inschrijving voor Leidse studenten verloopt via uSis. Inschrijving op deze wijze is mogelijk tussen 1 mei 2010 en 15 juni 2010.

Als je te laat bent, schrijf je dan in via het formulier op website CML. Er wordt dan contact met je opgenomen en je zult dan vernemen of je aan de minor of een onderdeel toch nog kan worden toegelaten.

In verband met administratieve aspecten verloopt de inschrijving in uSis niet via het CML maar via het Bureau Opleidingen Biologie (BIO).

Je kunt de minor in uSis vinden op de volgende wijze:

 • Ga naar Studierooster – Studieactiviteiten zoeken

 • Geef de volgende zoekcriteria op:
  Instelling: Universiteit Leiden
  Periode: Studiejaar 2010 – 2011
  Vak studiedeel: Bureau Opleidingen Biologie
  Loopbaan: Bachelor

 • Klik op Zoeken

Het resultaat zal een lijst zijn met alle bachelor cursussen en minoren, waaronder de Minor: Sustainable Development.
Het studiedeelnummer is: 4022SDV09N

Meer informatie

Op de Minor-bladzijde van de CML-website is meer informatie te vinden zoals:

Minimum/maximum aantal deelnemers: 10/50