Studiegids

nl en

Keuzepakket

Sommige opleidingen hebben slechts een keuzeruimte van 15 studiepunten, het is dan mogelijk om een keuzepakket te volgen dat bestaat uit een aantal minorvakken. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan. Dit is echter geen complete minor, wat kan betekenen dat je toestemming moet vragen aan je examencommissie. In de onderwijs- en examenregeling van je eigen opleiding kun je nalezen wat er is toegestaan bij de invulling van je keuzeruimte en in welke gevallen je toestemming moet vragen aan de examencommissie. Meer informatie over dit keuzepakket .

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt

minor

Inschrijving

U kunt zich voor deze minor vanaf 1 mei 2012 aanmelden via uSis. Het rooster van deze minor is nog niet bekend.

Omschrijving

Deze minor is gericht op de toepassing van economische inzichten op maatschappij en beleid. Daarbij kun je denken aan vragen als: Waardoor werd de kredietcrisis veroorzaakt, en wat kunnen we er aan doen? Wat zijn de mogelijkheden en grenzen van marktwerking in sectoren als openbaar vervoer, energie, telefonie, banken, ziekenhuizen en huurwoningen? Welke veranderingen vinden er plaats op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid? Wat is de invloed van de vergrijzing op de economie en hoe kunnen we daarop inspelen? Wat zijn de gevolgen van de globalisering en de opkomst van China en andere nieuwe economische grootmachten? Hoe is de ontwikkeling van het economisch denken? Wat is daarbij de betekenis van inzichten uit andere wetenschappen, zoals de psychologie, het recht en de bestuurskunde?

Je verwerft in deze minor niet alleen kennis om economische vraagstukken op te lossen en om economisch onderzoek te doen; je leert ook hoe je snel economische informatie kunt verzamelen en interpreteren en je wordt getraind in het scherp onderscheiden van feiten en meningen.

Doelgroep

Alle tweede- en derdejaars studenten van de Universiteit Leiden (alle opleidingen) met 30 ec minorruimte. Naast het vak Economie in hoofdlijnen kiezen de studenten nog 5 van de 6 economische vakken die hieronder staan opgesomd.

Studenten die reeds een inleiding economie in hun curriculum kennen, dienen zich te wenden tot de coördinator van het vak Economie in hoofdlijnen Drs. A.P Ros. In overleg met de student zal – zo nodig – een vervangend economisch vak worden aangewezen om toch uit te kunnen komen op 30 ec voor de minor cq. om te voorkomen dat het vak Economie op hoofdlijnen dubbel wordt opgevoerd. Er bestaat een lijst van mogelijk vervangende economische vakken.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 20/60

Meer informatie en aanmelding kun je vinden op de minorensite.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Beleidsanalyse 5
Economie van de publieke sector 5
Trade and Finance in the Global Economy 5
Sociale zekerheid 5
Case study economische politiek 5
Economic Policy in the EU 5
Economie in hoofdlijnen 5