Studiegids

nl en

Minor Economie en Beleid

Economische analyse gebruiken voor maatschappelijke vraagstukken

Omschrijving

De minor Economie en Beleid leert je om effectieve en doelmatige oplossingen te vinden voor de problemen waar het Nederlandse openbaar bestuur elke dag aan werkt.

Hoe kan de transitie naar een CO2-neutrale economie het beste worden vormgegeven? Hoe kunnen lidstaten de economische prestaties van de Europese Unie verbeteren, rekening houdend met de stormachtige geopolitieke ontwikkelingen van vandaag? Welke invloed hebben de toenemende migratiestromen en het stijgende aantal ZZP’ers op de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid? Welk begrotingsbeleid moet worden gevoerd nu de bevolking snel vergrijst? Hoe kunnen inzichten uit andere wetenschappen, zoals de psychologie (gedragseconomie) het economisch beleid verbeteren? Kortom; de minor is opgebouwd uit sociaaleconomische thema’s die in de praktijk van het openbaar bestuur -echt- belangrijk zijn.

De minor geeft je een basis van economische kennis en vaardigheden én biedt specialisatie in grote maatschappelijke vraagstukken van nu. Daarmee is de minor een mooie aanvulling op andere bacheloropleidingen, omdat studenten uit verschillende disciplines leren om vanuit een economisch perspectief naar maatschappelijke problemen te kijken en daar doordachte beleidsantwoorden op te formuleren. Voor veel functies in het publieke domein is dit een cruciale vaardigheid.

Doelgroep

Alle derdejaars studenten van de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en andere universiteiten (alle opleidingen) met 30 EC minorruimte in het eerste semester.

Doel van de minor

Het doel van de minor Economie en Beleid is om je voldoende kennis en vaardigheden bij te brengen om zelfstandig economische analyses te maken en beleidsaanbevelingen te doen. Het is een praktijkgerichte minor die voorbereidt op werken in én rondom het openbaar bestuur in Nederland of het buitenland.

Programma (30 EC)

Je volgt de minor in het eerste semester van het derde bachelorjaar. Het onderwijs wordt gegeven aan de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. De voertaal is Nederlands. De minor Economie en Beleid leert een logisch en samenhangend overzicht van het brede vakgebied van economisch beleid. In blok 1 wordt een algemene financieel-economische basis aangeleerd. In blok 2 wordt op een hoger niveau gespecialiseerd in maatschappelijke vraagstukken: arbeidsmarkt, Europese samenwerking en klimaat en milieu. In de onderwijsvorm en toetsing zullen de tentamens om de theoretische kennisvergaring te beoordelen worden gecombineerd met het schrijven van beleidsanalyses en -aanbevelingen. Informatie analyseren en wegen en schriftelijk en mondeling presenteren zijn praktische vaardigheden te ontwikkelen voor de wereld van economie en beleid. De studenten volgen deze zes vakken van 5 EC:

Blok 1 - Basis:
1. Economie in Hoofdlijnen (niveau 200)
2. Economie van de Publieke Sector (niveau 200)
3. Financieel-Economisch Beleid (niveau 200)

Blok 2 - Specialisatie:
1. Arbeidsmarktbeleid en Sociale Zekerheid (niveau 300)
2. Economisch Beleid in de Europese Unie (niveau 300)
3. Klimaatbeleid en Circulaire Economie (niveau 300)

Indien je al een van deze vakken hebt afgerond of meent een inhoudelijk vergelijkbaar vak op hetzelfde niveau te hebben gedaan, kun je contact opnemen met de minorcoördinator voor een vervangend vak. Na goedkeuring van de coördinator kan een vervangend keuzevak van ten minste hetzelfde niveau worden gekozen bij de afdeling Economie. Indien je al een inleidend economisch basisvak van niveau 200 hebt afgerond, word je geacht het vak Internationale Economische Betrekkingen te volgen (blok 1 / niveau 200). Dit vak wordt ook gegeven in Den Haag en is een goede voorbereiding op het vak Economisch Beleid in de Europese Unie in blok 2.

Gezien de opbouw van het programma gaat de voorkeur uit naar studenten die de volledige minor van 30 EC volgen. Indien een student maximaal 15 EC keuzeruimte kan vullen, dient de student het inleidende vak te volgen (Economie in Hoofdlijnen) en twee van de overige vakken.

Capaciteit

Het maximaal aantal deelnemers aan de minor Economie en Beleid is 100.

Aanmelding / inschrijving

U kunt zich voor deze minor vanaf 1 mei 2020 aanmelden via uSis: het studiegidsnummer is 2000MECBEN (St. act. nr. 1043).
Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst van de inschrijvingen. Je krijgt automatisch bericht of je wordt toegelaten of op een wachtlijst wordt geplaatst als de minor vol is. Als je vanuit de wachtlijst wordt toegelaten, krijg je ook automatisch bericht.

Als je je hebt aangemeld voor een minor maar je besluit deze niet te gaan volgen, meld je dan af via uSis.

Studeer je niet aan de Universiteit Leiden, dan kun je bij de faculteit/opleiding die de minor aanbiedt, informeren of het mogelijk is om te worden toegelaten tot de minor.

Meer weten?

Voor informatie over de minor Economie en Beleid kun je contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Economie (economie@law.leidenuniv.nl) of kijken op deze site.

Een keer meelopen?

Heb je interesse in deze minor, dan ben je van harte welkom een college van een economisch vak bij te wonen. Dit biedt de mogelijkheid een indruk te krijgen van het onderwijs binnen de minor, en om vragen te stellen aan docenten en studenten. Mail voor een afspraak naar economie@law.leidenuniv.nl of neem telefonisch contact op met het secretariaat, tel. 071 - 527 7756.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Studenten volgen 1 van 2 onderstaande vakken (zie omschrijving hierboven):

Economie in Hoofdlijnen voor minor Economie en Beleid (DH) 5
Internationale Economische Betrekkingen 5
Economie van de publieke sector 5
Financieel-Economisch Beleid 5
Arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid 5
Economisch beleid in de Europese Unie 5
Klimaatbeleid en circulaire economie 5