Studiegids

nl en

Minor

Let op: alle onderstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Inschrijving

Let op: minoren zijn alleen toegankelijk voor bachelorstudenten die hun propedeuse (van een WO-opleiding) hebben behaald.

U kunt zich voor deze minor vanaf 1 mei 2016 aanmelden via uSis: het studiegidsnummer is 2000MECBEN (St. act. nr. 1512).
Het rooster van deze minor is nog niet bekend.

Omschrijving

De minor Economie en Beleid bevat een evenwichtige combinatie van analytische en maatschappelijk georiënteerde onderdelen, met veel aandacht voor de internationale dimensie (zie onderwijsprogramma). Enkele voorbeelden van vragen die aan de orde komen: Wat zijn de mogelijkheden en grenzen van marktwerking in verschillende sectoren, zoals in het openbaar vervoer, in ziekenhuizen en op de woningmarkt? Welke veranderingen vinden er plaats op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid? Wat zijn de gevolgen van de globalisering? In hoeverre wordt het economisch beleid door de Europese Unie bepaald? Hoe is de ontwikkeling van het economisch denken en wat is daarbij de betekenis van inzichten vanuit andere wetenschappen, zoals de psychologie (gedragseconomie)?

Je verwerft in deze minor kennis om economische vraagstukken op te lossen en om economisch onderzoek te doen; je leert ook hoe je snel economische informatie kunt verzamelen en interpreteren en je wordt getraind in het scherp onderscheiden van feiten en meningen.

Doelgroep

Alle tweede- en derdejaars studenten van de Universiteit Leiden (alle opleidingen) met 30 ec minorruimte. Naast het vak Economie in hoofdlijnen kiezen de studenten nog 5 van de 6 economische vakken die hieronder staan opgesomd.

Studenten die reeds een inleiding economie in hun curriculum kennen, dienen zich te wenden tot het secretariaat van de afdeling Economie via economie@law.leidenuniv.nl. In overleg met de student zal – zo nodig – een vervangend economisch vak worden aangewezen om toch uit te kunnen komen op 30 ec voor de minor cq. om te voorkomen dat het vak Economie op hoofdlijnen dubbel wordt opgevoerd. Er bestaat een lijst van mogelijk vervangende economische vakken.

Minimum/maximum aantal deelnemers: 30

Meer informatie en aanmelding kun je vinden op de minorensite.

Hoe een programma van 15 EC kan worden samengesteld?

Verplicht vak:

 • Economie in hoofdlijnen (5 EC, niveau 100) of Principles of Economics (5 EC)

Naar keuze aan te vullen met twee van de onderstaande vakken:

 • Marktwerkingsvraagstukken (5 EC, niveau 200)

 • Trade and Finance in the Global Economy (5 EC, niveau 200)

 • Openbare Financiën (5 EC, niveau 300)

 • Economic Policy in the EU (5 EC, niveau 300)

 • Sociale zekerheid (5 EC, niveau 300)

 • Hervorming sociale regelgeving (5 EC, niveau 400)

Meer weten?

 • Algemene informatie over studeren in Leiden en aanvragen van brochures:
  Studielijn, tel. 071 5271111
  E-mail: studielijn@leidenuniv.nl
  Internet: www.studereninleiden.nl

 • Voor informatie over de minor Economie en Beleid kun je per mail of telefonisch contact opnemen met het secretariaat via economie@law.leidenuniv.nl en telefonisch via 071-527 7756.

 • Informatie over Economie combineren met je studie, via de website.

Let op: Studenten bij wie de roostering van Economie in Hoofdlijnen conflicteert met het rooster van hun hoofdopleiding, kunnen contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Economie via economie@law.leidenuniv.nl. In overleg kan dan worden bepaald of zij een ander, vergelijkbaar, inleidend economisch vak uit het onderwijsaanbod van de afdeling Economie kunnen volgen.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Let op: minoren zijn alleen toegankelijk voor bachelorstudenten die hun propedeuse (van een WO-opleiding) hebben behaald.

Semester 1

Economie in hoofdlijnen (LAW) 5

Gebonden keuze: 5 van onderstaande 6 vakken

Openbare Financiën (LAW) 5
Marktwerkingvraagstukken 5
Trade and Finance in the Global Economy 5

Semester 2

Sociale Zekerheid 5
Economic Policy in the EU 5
Hervorming van Sociale Regelgeving 5