Studiegids

nl en

Eerste jaar

Het programma duurt een jaar. De studenten volgen verplicht het vak Didactiek van het Nederlands als tweede taal of het vak Vertaalwetenschap. Ze kunnen ook voor beide vakken kiezen. In dat geval kiezen ze nog twee specialisatievakken à 10 ects, en als ze slechts voor één van de bovengenoemde vakken kiezen, moeten ze nog drie specialisatievakken à 10 ects volgen. De opleiding biedt dit jaar één specialisatievak aan: de Onderzoeksgroep Nederlands als tweede taal. De rest van de specialisatievakken kan in overleg met mw. dr. J.Caspers gekozen worden uit het aanbod van o.a. de volgende masteropleidingen:

Vak EC Semester 1 Semester 2
Didactiek van het Nederlands als tweede taal 10
Vertaalwetenschap 10
Onderzoeksgroep Nederlands als Tweede Taal 10
MA Thesis Dutch Studies 20