Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Physics

For information about this Master programme, see the website.

The Physics Master consists of the following specialisations:

Research Specialisations:
Experimental Physics
Theoretical Physics
Casimir pre-PhD
Cosmology

Interdisciplinary Specilisations:
Physics and Science-based Business
Physics and Science Communication and Society
Physics and Education