Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief (interdisciplinaire minor)

Inschrijving

Let op: Voor de minor in zijn geheel en voor de afzonderlijke vakken moet je je apart inschrijven. Inschrijven voor de minor kan via uSis. Kies Studieactiviteiten en vervolgens vakken van Pedagogische Wetenschappen. Onder het nummer 6000MKNDMN vind je de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing. Per blok schrijf je je ook nog in voor de afzonderlijke vakken. Ook dat gaat via uSis. In het onderstaande overzicht vind je onder welk Instituut een vak valt.
Contactpersoon (alleen voor dringende vragen) dr. Doreen Arnoldus

Keuzepakket versus hele minor

Vak 1, 2, 3 en 4 staan ook open als keuzevak. Als je alleen (een van deze) vakken wilt volgen hoef je je niet in te schrijven voor de minor.

Een minorinschrijving is alleen nodig als:
a) je alle 6 vakken wilt doen.
b) je een samenhangend pakket van 15 ects uit de minor wilt doen, waarvan in elk geval vak 5 (medische diagnostiek) deel uitmaakt. Je schrijft je dan in voor de minor, volgt verplicht cursus 1 en kiest dan de vakken die je verder wilt doen.

Aanmelding en toelating

Het maximum aantal minorstudenten is 110. Als dit aantal in uSis bereikt is, wordt de minorinschrijving gesloten. Je kunt je dan echter nog wel aanmelden voor een wachtlijst. Je kunt vervolgens zelf in uSis zien of je plaats op de wachtlijst wel of niet wordt omgezet in een definitieve aanmelding.

Omschrijving

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 119.000 kinderen mishandeld en/of verwaarloosd, dat is 34 op elke 1.000 kinderen. Dit heeft vele gevolgen: mishandelde kinderen kunnen concentratieproblemen krijgen en een leerachterstand oplopen, en daarnaast ernstige emotionele en sociale problemen ontwikkelen. Op langere termijn lopen slachtoffers kans om een depressie of angststoornis te ontwikkelen, of zelfs om later hun eigen kinderen te gaan mishandelen (intergenerationele overdracht). Wat zijn de risicofactoren van mishandeling en hoe kun je mishandeling en verwaarlozing screenen? Hoe kunnen kinderen die slachtoffer zijn, worden behandeld? Hoe kun je gevolgen van kindermishandeling onderzoeken en behandelen bij kinderen en volwassenen? Wat is de rechtspraktijk van jeugdzorg, jeugdbescherming en kindermishandeling? Met vakken vanuit de faculteiten Sociale Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde geeft deze minor je vanuit een multi- en interdisciplinair perspectief op deze vragen.

Programma

De minor bestaat uit zes Nederlandstalige cursussen van 5 ects (zie de vakbeschrijvingen). De minor begint met een introducerende, multidisciplinaire cursus, gevolgd door vier verdiepende cursussen en een korte praktijkstage als afsluiting.

Rooster

Het rooster van de volledige minor vind je op de website van Pedagogische Wetenschappen.
De roosters van de afzonderlijke minorvakken vind je in de vakbeschrijvingen hieronder.

 1. Kindermishandeling en verwaarlozing over de levensloop; een introductie
  1. Forensische pedagogiek en forensische psychologie van daders en getuigen
  2. Psychische en neurobiologische gevolgen van kindermishandeling (Studieactiviteiten Psychologie)
  3. Juridische aspecten van kindermishandeling (Studieactiviteiten Rechten)
  4. Medische diagnostiek, preventie en behandeling van kindermishandeling (Studieactiviteiten Geneeskunde)
  5. Stage minor Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief (geen aanmelding via uSis)