Studiegids

nl en

Kindermishandeling en verwaarlozing: een levensloopperspectief (interdisciplinaire minor)

In Nederland worden jaarlijks naar schatting tussen de 90.000 en 127.000 kinderen mishandeld en/of verwaarloosd, oftewel 26 tot 37 per 1000 kinderen. Bij bijna de helft van de mishandelde kinderen spelen ook andere vormen van huiselijk geweld, bijvoorbeeld tussen ouders onderling.

Mishandeling heeft vele gevolgen. Kinderen kunnen concentratieproblemen krijgen en een leerachterstand oplopen, en daarnaast ernstige emotionele en sociale problemen ontwikkelen. Op langere termijn hebben slachtoffers een grotere kans om een depressie of angststoornis te ontwikkelen, of zelfs om later hun eigen kinderen te gaan mishandelen (intergenerationele overdracht).

Het complexe probleem van kindermishandeling vraagt om een interdisciplinair perspectief. De minor bestaat uit zes cursussen van 5 ec. De minor begint met een introducerende, multidisciplinaire cursus, gevolgd door vier verdiepende cursussen en een afsluitende praktijkopdracht.

Kijk over de grenzen van je hoofdstudie en bestudeer uiteenlopende vragen vanuit pedagogisch, psychologisch, medisch, juridisch en bestuurlijk perspectief. Wat zijn de risicofactoren van mishandeling? Hoe kunnen instanties mishandeling en verwaarlozing herkennen (denk aan: artsen, scholen, gemeenten)? Hoe kunnen gezinnen worden ondersteund? Hoe kun je de sociale, cognitieve, emotionele en neurobiologische gevolgen van kindermishandeling onderzoeken en behandelen bij kinderen en volwassenen? Wat is het juridisch en bestuurlijk kader van jeugdzorg en jeugdbescherming? Kan gericht beleid van de rijksoverheid en de gemeenten een rol spelen in het signaleren en voorkómen van mishandeling?

De minor heeft een eigen, actieve studievereniging, de Leidse Studievereniging Kindermishandeling (LSK).

Keuzepakket versus hele minor

Vak 3 (Psychologie) is alleen te volgen door minorstudenten óf als keuzevak door studenten met een propedeuse psychologie.

Vak 6 (afsluitende praktijkopdracht) staat alleen open voor minorstudenten die de eerste vier minorvakken gehaald hebben.

De overige vakken staan ook open als keuzevak en kunnen ook gevolgd worden als je niet de hele minor wilt doen.

Voor LDE- of andere externe studenten: als je een halve minor van 15 ec wilt doen, dan dien je vak 1 te volgen en kun je vervolgens nog twee andere vakken kiezen (maar niet vak 6, want dat staat alleen open voor studenten die de eerste vier vakken gehaald hebben).

Maximum aantal deelnemers: 100

Taal: Nederlands, met uitzondering van vak 3 dat Engelstalig is.

Studiegidsnummer: 6000MKNDMN

Studieactiviteitcode: 1066

  • Aanmelden voor studenten EUR/TUD 15 mei vanaf 13.00 uur t/m 31 mei om 13.00 uur 2024.

  • Aanmelden voor Leidse studenten tussen 15 mei vanaf 13.00 uur t/m 4 juli 2024 om 13.00 uur voor de minor als geheel.

LET OP Alle studenten (TU Delft, EUR èn Universiteit Leiden) schrijven zich in via eduXchange

  • Voor de afzonderlijke vakken en tentamens schrijf je je daarna apart in volgens de inschrijftermijnen van het instituut waar dat vak onder valt.

  • Externe studenten van andere universiteiten dan de EUR/TUD kunnen de minorcoördinator mailen met een verzoek tot deelname aan de minor. Er zijn jaarlijks vijf plekken beschikbaar voor deze groep studenten.

Minorcoördinator: Whitney de Haan MSc

Rooster

De minor heeft een roostering over het hele jaar: vak 1 t/m 4 in semester 1, vak 5 en 6 in semester 2

Het rooster van de volledige minor 2023-2024 wordt rond 1 juli 2023 gepubliceerd via MyTimetable.

Minor

Vak EC Semester 1 Semester 2
Kindermishandeling en verwaarlozing over de levensloop; een introductie 5
Juridische aspecten van Kindermishandeling 5
Psychological and Neurobiological Consequences of Child Abuse 5
Forensische aspecten van kindermishandeling 5
Kindermishandeling en Jeugdbeleid: Besluiten in Uitvoering 5
Van theorie naar werkveld: praktijkopdracht minor Kindermishandeling 5

Overige info

Zes cursussen

De Minor bestaat uit zes cursussen van 5 ects. De minor begint met een introducerende, multidisciplinaire cursus, gevolgd door vier verdiepende cursussen en een korte praktijkopdracht als afsluiting.

  1. Kindermishandeling en verwaarlozing over de levensloop; een introductie. (Studieactiviteiten Pedagogische Wetenschappen) (BLOK 1)
  2. Juridische aspecten van kindermishandeling. (Studieactiviteiten Rechten) (BLOK 1)
  3. Psychological and neurobiological consequences of child abuse (Engelstalig). (Studieactiviteiten Psychologie) (BLOK 2)
  4. Forensische aspecten van kindermishandeling. (Studieactiviteiten Pedagogische Wetenschappen) (BLOK 2)
  5. Kindermishandeling en jeugdbeleid: besluiten in uitvoering. (Studieactiviteiten Bestuurskunde) (BLOK 3)
  6. Van theorie naar werkveld: praktijkopdracht minor Kindermishandeling. (Geen aanmelding via uSis) (BLOK 4)

Studeren met een functiebeperking

Het kan zijn dat je meer tijd nodig hebt voor een tentamen of dat je een laptop nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent of ADHD hebt. Als je van deze faciliteiten gebruik wilt maken, maak dan zo snel mogelijk een afspraak met de studentdecanen. Neem alle relevante medische informatie en testresultaten mee. Zorg dat je duidelijk aangeeft welke voorzieningen je nodig denkt te hebben. De studentdecanen geeft daarna hun advies af. Heb je al een advies van de studentdecanen, mail die dan z.s.m. naar de studieadviseurs ).

Aangezien deze minor door drie faculteiten wordt verzorgd, wordt het advies (en dus niet de diagnose) gedeeld met de onderwijsadministraties van deze drie faculteiten. Het kan zijn dat de advies niet bij elke faculteit uitvoerbaar is. In dat geval word je hier natuurlijk over geïnformeerd.

Stuur ons zsm -bij voorkeur voor de start van de minor- jouw advies toe. Heb je deze niet meer? Vraag dan aan je eigen studieadviseur of aan de studentdecaan deze naar ons te sturen.