Studiegids

nl en

Kindermishandeling en Verwaarlozing: een levensloopperspectief (interdisciplinaire minor)

Inschrijving

Let op: Voor de minor in zijn geheel en voor de afzonderlijke vakken moet je je apart inschrijven. Inschrijven voor de minor kan via uSis. Kies Studieactiviteiten en vervolgens vakken van Pedagogische Wetenschappen. Onder het nummer 6000MKNDMN vind je de minor Kindermishandeling en Verwaarlozing. Per blok schrijf je je ook nog in voor de afzonderlijke vakken. Ook dat gaat via uSis, bij de Studieactiviteiten van het Instituut dat het vak aanbiedt. In het onderstaande overzicht vind je onder welk Instituut een vak valt.
Contactpersoon (alleen voor dringende vragen) dr. Doreen Arnoldus

Inschrijven voor vakken en tentamens

Voor de vakken die je volgt èn voor de tentamens waaraan je deel wilt nemen moet je je afzonderlijk en tijdig inschrijven via uSis. Houd de deadlines die van kracht zijn goed in de gaten!

Keuzepakket versus hele minor

Vak 1, 2, 3 en 4 staan ook open als keuzevak. Als je alleen een of meer losse vakken van de minor wilt volgen hoef je je niet in te schrijven voor de minor.

Een minorinschrijving is alleen nodig als:
a) je alle zes vakken wilt doen.
b) je een samenhangend pakket van 15 ects uit de minor wilt doen, waarvan in elk geval vak 5 (Medische diagnostiek) deel uitmaakt. Je schrijft je dan in voor de minor, volgt verplicht cursus 1 en kiest dan de vakken die je verder wilt doen.

Aanmelding en toelating

Het maximum aantal minorstudenten is 100.

Omschrijving

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 119.000 kinderen mishandeld en/of verwaarloosd, dat is 34 op elke 1.000 kinderen. Dit heeft vele gevolgen: mishandelde kinderen kunnen concentratieproblemen krijgen en een leerachterstand oplopen, en daarnaast ernstige emotionele en sociale problemen ontwikkelen. Op langere termijn lopen slachtoffers kans om een depressie of angststoornis te ontwikkelen, of zelfs om later hun eigen kinderen te gaan mishandelen (intergenerationele overdracht). Wat zijn de risicofactoren van mishandeling en hoe kun je mishandeling en verwaarlozing screenen? Hoe kunnen kinderen die slachtoffer zijn, worden behandeld? Hoe kun je gevolgen van kindermishandeling onderzoeken en behandelen bij kinderen en volwassenen? Wat is de rechtspraktijk van jeugdzorg, jeugdbescherming en kindermishandeling? Met vakken vanuit de faculteiten Sociale Wetenschappen, Rechtsgeleerdheid en Geneeskunde geeft deze minor je vanuit een multi- en interdisciplinair perspectief antwoord op deze vragen.

Programma

De minor bestaat uit zes cursussen van 5 ects (zie de vakbeschrijvingen). De minor begint met een introducerende, multidisciplinaire cursus, gevolgd door vier verdiepende cursussen en een korte praktijkstage als afsluiting. De minor is Nederlandstalig met uitzondering van vak 3 dat Engelstalig is.

Rooster

Het rooster van de volledige minor 2016-2017 vind je op onze website

De roosters van de afzonderlijke minorvakken vind je ook in de vakbeschrijvingen van de hieronder genoemde vakken.

  1. Kindermishandeling en verwaarlozing over de levensloop; een introductie. (Studieactiviteiten Pedagogische Wetenschappen) (BLOK 1)
  2. Juridische aspecten van kindermishandeling. (Studieactiviteiten Rechten) (BLOK 1)
  3. Psychological and neurobiological consequences of childhood abuse (Engelstalig). (Studieactiviteiten Psychologie) (BLOK 2)
  4. Forensische pedagogiek en forensische psychologie van daders en slachtoffers van mishandeling. (Studieactiviteiten Pedagogische Wetenschappen) (BLOK 2)
  5. Medische diagnostiek, preventie en behandeling van kindermishandeling. (Studieactiviteiten Geneeskunde) (BLOK 3)
  6. Stage minor kindermishandeling en verwaarlozing: een levensloopperspectief. (Geen aanmelding via uSis) (BLOK 4)