Studiegids

nl en

Internationaal en Intercultureel Management

Toegangseisen

De vakken zijn alleen te volgen als onderdeel van de PraktijkStudie Internationaal en Intercultureel Management (30 EC). Het behalen van de vakken uit het eerste semester is verplicht voor deelname aan het tweede semester.
Om te kunnen starten met IIM moet je minimaal het Bindend Studie Advies (40 EC) hebben behaald.

Leerdoelen
Na afronding van het programma hebben studenten kennis van en inzicht in:

  • de organisatie van internationaal opererende bedrijven en organisaties;

  • de belangrijkste trends in de theorievorming van internationaal en interculturele theorievorming;

  • de toepassingen en toepasbaarheid van deze theorieën;

  • de internationale economische, institutionele context waarin deze bedrijven hun activiteiten ontplooien.

En daarmee samenhangende vaardigheden op het gebied van:

  • het schrijven van academisch verantwoorden onderzoeks- en adviespapers;

  • het houden van professionele presentaties van deze resultaten.

Aanwezigheidsplicht
Voor alle college geldt een aanwezigheidsplicht. Bij twee gemiste colleges krijgen studenten een extra opdracht ter compensatie, bij drie gemiste colleges moeten zij de werkgroep volgend jaar overdoen.

Curriculum onder voorbehoud.

Maximum aantal deelnemers: 60
Studiegidsnummer: 5000MINMAN
Nummer studieactiviteit: 1022

Minor

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Wereldeconomie 2.5
Inleiding Organisatiekunde en Intercultureel Management 5
Inleiding Internationaal Marketing en Strategie 5

Op het vervolg van Wereldeconomie kiest men één van de twee volgende vakken in semester 2:

Globalisering 2.5
Inleiding Financieel Management 2.5

Tweede semester

Cultuur en Internationaal Management 5

Kies één van de twee vakken:

Internationaal Business & Management 10
Internationaal Strategie & Leiderschap 10

Keuzeruimte

Sommige opleidingen hebben enkel een keuzeruimte van 15 studiepunten. In deze ruimte kunnen vakken van een minor gevolgd worden. Er zit een opbouw van niveau in een minor dus je kunt niet zomaar vakken kiezen. Elke minor biedt daarom ook een pakket van 15 studiepunten aan, de helft van de complete minor. Meer informatie hierover vind je in de e-Studiegids.
Op deze manier 15 studiepunten aan keuzeruimte invullen staat echter niet gelijk aan het volgen van een minor en mag ook niet zo genoemd worden.

Het staat je natuurlijk vrij om meer studiepunten te halen dan de verplichte 180 studiepunten die voor een bacheloropleiding staan, dat wil zeggen dat je wel een 30 studiepunten tellende minor kunt volgen als je bereid bent 15 studiepunten meer te halen dan je nodig hebt.

Meer informatie over de keuzeruimte en een persoonlijke invulling hiervan vind je op de pagina over Keuzeruimte.

Meer info

Minor: voor Leidse studenten geen toestemming examencommissie vereist
Omvang: 30 ects
Bedoeld voor: studenten uit alle disciplines
Maximum aantal deelnemers: 60
Voertaal: Nederlands
Voor meer informatie: Keuzeruimte
Coördinator: Dhr. Dr. G. (Gep) Eisenloeffel
Informatie: Dhr. M. (Marnix) van der Gun
Aanmelding: via uSis