Studiegids

nl en

Jaar 1

Inhoud

Het Honours College begint in jaar 1 van de bachelor met een lezingen cyclus (oriënterende fase). Tijdens deze fase leren studenten de werkzaamheden, het onderzoek en de carrièremogelijkheden van artsen/onderzoekers in het LUMC van dichtbij kennen. Hiervoor geven acht excellente (arts-)onderzoekers (vaak hoogleraren) die verbonden zijn aan het LUMC een lezing over hun vakgebied. Alle eerste jaar geneeskunde studenten worden uitgenodigd om actief aan deze lezingen cyclus deel te nemen. Zo maken studenten kennis met de “professionele passie” van de (arts-)onderzoeker.

Studeerbaarheid

Er wordt veel van studenten verwacht die aan het Honours College deelnemen. De oriënterende fase is ook bedoeld om studenten aan den lijve te laten ondervinden wat de extracurriculaire activiteiten van ze vergen.

Selectie stapsgewijs

Studenten, die verder willen gaan in het Honours College, krijgen vervolgopdrachten. Zij maken ook verslagen van de lezingen. Studenten die tenminste 4 verslagen van de 8 lezingen maken worden uitgenodigd om enthousiaste promovendi, post-docs en andere wetenschappelijk medewerkers van het LUMC te interviewen. Dit laat hen een stukje van de dagelijkse werkelijkheid van het onderzoek op het betreffende vakgebied zien.

Traject keuze

De oriënterende fase is bedoeld om studenten inzicht te bieden in het leven en werk van een arts – onderzoeker. In alle door het LUMC georganiseerde trajecten staat onderzoek centraal. Studenten die er tijdens de oriënterende activiteiten achter komt dat ze een carrière in het onderzoek niet ambiëren kunnen ook meedoen aan de interdisciplinaire honourstrajecten. Als studenten voor één van de LUMC trajecten kiezen biedt de oriënterende fase inzicht in de verschillende onderzoeksdisciplines waardoor de trajectkeuze beter kan worden onderbouwd.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Lezingen cyclus 1-4
Interview ronde 1

Jaar 2 en Jaar 3

Na de oriënterende fase kun je het Honours College invullen door te kiezen uit vier trajecten (zie pagina onderaan).

Promotiemogelijkheden

Alle trajecten kunnen een start zijn voor een academische promotie en geven in principe ook toegang tot het aanvragen van een promotie beurs van twee jaar in de master fase.

Honours Classes (2e en 3e jaar bachelor)

Onder de koepel van de Honours Academy Leiden worden door de Leidse faculteiten meerdere interdisciplinaire Honours Classes aangeboden. HC-studenten zijn verplicht aan tenminste één van de aangeboden Honours Classes deel te nemen.

Het LUMC organiseert dit jaar een tweetal Honours Classes waaraan HC studenten, ook die van de andere Leidse faculteiten, kunnen deelnemen. In de Honours Classes van het LUMC wordt een medisch-gerelateerd onderwerp vanuit verschillende disciplines belicht door nationale en internationale gastdocenten, die op hun vakgebied erkende autoriteiten zijn. Deze Honours Classes (5 EC) bestaan uit acht bijeenkomsten waaraan 18 HC studenten deelnemen. Van de studenten wordt een actieve deelname vereist en het programma wordt afgerond met een werkstuk waaraan een beoordeling gekoppeld is.

HC studenten geneeskunde worden uitdrukkelijk aangemoedigd ook deel te nemen aan een Honours Class aangeboden door een van de andere Leidse faculteiten. Een overzicht van de diverse Honours Classes die in het studiejaar 2013-2014 aangeboden worden vindt je op: http://onderwijs.leidenuniv.nl/honours-onderwijs/honourscollege/honours-classes.

Voor deelname aan een van deze Honours Classes dien je je aan te melden bij het Bureau Honours College volgens de procedure die op deze website staat vermeld. Voor informatie over de aanmeldingsprocedure kun je terecht bij mevrouw M. van Haaren, coördinator Honours College, honourscollege@iclon.leidenuniv.nl.

Keuzeruimte, aansluiting op andere trajecten en extra activiteiten

Het Honours College staat in die zin in dienst van de actieve student. Daar waar mogelijk zal het programma een maximum aan flexibiliteit tonen voor de deelnemende student die met een voorstel tot alternatieve invulling komt. In overleg met de HC-GNK coördinator kan gekeken worden of onderdelen van het programma eerder dan wel later afgewerkt kunnen worden, of dat elementen vervangen kunnen worden door een onderdeel uit een ander traject of studieprogramma bij een andere faculteit. In bijzondere gevallen kun je ook een aantal EC verwerven voor bestuurs- en commissie- werk, het geven van onderwijs en het verrichten van maatschappelijk relevante activiteiten.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Journey into Biomedical Sciences (BW-track)
MD/PhD-traject
Traject klinisch onderzoek
Traject onderzoek op eigen initiatief