Studiegids

nl en

Honours College Geneeskunde

Introductie

Het LUMC biedt studenten Geneeskunde een gevarieerd Honours College-programma aan, waarin verbreding, verdieping en vooral onderzoek meer aandacht krijgen dan binnen de reguliere geneeskundeopleiding. Daarnaast dragen de aangeboden (extra) activiteiten bij aan de verdere ontwikkeling van de individuele kwaliteiten, vaardigheden, het karakter en het zelfvertrouwen van de Honours College-Geneeskundestudent. Het gehele Honours College-traject omvat minimaal 30 EC in de drie jaren van je bachelor Geneeskunde. Indien je in drie jaar de 180 EC van de bachelor behaalt (dus nominaal studeert, met een gewogen cijfergemiddelde van minimaal een 7.0) én de minimaal 30 EC van het Honours College-traject, ontvang je het Honours Certificaat.

Leerdoelen

Dit programma stimuleert een academische attitude (kritisch denken, vragen stellen, nieuwsgierigheid)

Content van de Honours College track

Oriënterende fase in jaar 1
Alle studenten geneeskunde ontvangen een uitnodiging om in het eerste studiejaar deel te nemen aan een lezingencyclus. Tijdens 8 lezingen van arts-onderzoekers maak je van dichtbij kennis met de werkzaamheden, het onderzoek en carrièremogelijkheden in het LUMC. Hiermee krijgen studenten inzicht in een stukje van de dagelijkse werkelijkheid van het onderzoek in het LUMC. Studenten die verder willen gaan in het Honours College krijgen vervolgopdrachten. Zij maken ook verslagen van de lezingen. Studenten die tenminste 4 verslagen van de 8 lezingen maken worden uitgenodigd om enthousiaste promovendi, post-docs en andere wetenschappelijk medewerkers van het LUMC te interviewen. De behaalde punten in het oriënterende traject kunnen worden meegenomen naar jaar 2 en 3. De lezingen en de interviews zijn niet verplicht voor deelname aan het Honours College, maar worden wel aangeraden.

Trajecten voor Honours College-studenten in jaar 2 en 3
In jaar 2 en 3 van de bachelor kunnen Honours-studenten deelnemen aan diverse vormen van extra onderwijs en onderzoek. Er zijn meerdere manieren om voor het einde van het derde jaar minstens 30 extracurriculaire EC te behalen:

  • Door deelname aan een van de 4 trajecten : 1. Een MD/PhD-traject, dat je voorbereidt op een academische promotie 2. Een programma in de biomedische wetenschappen (BW-track) 3. Een programma in klinisch epidemiol0gisch onderzoek 4. Onderzoek op eigen initiatief Eigen Honours Classes

  • Onderwijs aan andere Leidse faculteiten of Nederlandse universiteiten

  • Een onderzoeksstage in binnen- of buitenland

  • In bijzondere gevallen kun je ook een aantal EC verwerven voor bestuurs- en commissie- werk, het geven van onderwijs en het verrichten van maatschappelijk relevante activiteiten.

Voor wie

Studenten geneeskunde aan de Universiteit Leiden met een brede belangstelling of die juist op zoek zijn naar verdieping. Interesse in het uitvoeren van onderzoek wordt sterk aangemoedigd. Een cijfergemiddelde rond de 7 aan het einde van jaar 1 is een goede indicatie voor het succesvol afronden van het honours traject

Toelating

Het honours college geneeskunde kent geen specifieke toelatingseisen. Nominaal studeren en het behaald hebben van de propedeuse is zeer wenselijk in verband met het behalen van 30 ECTS buiten het curriculum om.

Contact coördinator

Mw. dr. Nelleke Gruis
Contact: gruis@lumc.nl of n.a.gruis@lumc.nl

Jaar 1: Oriënterende fase

Het Honours College begint in jaar 1 van de bachelor met de oriënterende fase, in de vorm van een lezingencyclus. Tijdens deze fase leren studenten de werkzaamheden, het onderzoek en de carrièremogelijkheden van artsen/onderzoekers in het LUMC van dichtbij kennen.
Zij maken verslagen van de lezingen. Studenten die tenminste 4 verslagen van de 8 lezingen maken en deze met een 7,0 of hoger afronden, worden uitgenodigd om enthousiaste promovendi, post-docs en andere wetenschappelijk medewerkers van het LUMC te interviewen. Dit laat hen een stukje van de dagelijkse werkelijkheid van het onderzoek op het betreffende vakgebied zien. De orienterende fase levert max: 5 ECTS op.

Jaar 2 en 3: Honours College-trajecten

Na succesvolle afronding van de oriënterende fase en het behalen van je BA1, bij voorkeur met een cijfergemiddelde van ≥ 7.0, kun je in het tweede jaar verder gaan met een van de vier trajecten van het Honours College die het LUMC aanbiedt voor geneeskundestudenten. In al deze trajecten kun je onderzoek doen en is het mogelijk extra keuzeactiviteiten uit te voeren.

Vak EC Semester 1 Semester 2
Journey into Biomedical Sciences (BW-track)
Klinische Epidemiologie
MD/PhD-traject
Onderzoek op eigen initiatief
MOOC Clinical Kidney, Pancreas and Islet Transplantation (LUMC) 3