Studiegids

nl en

Inleiding islamologie

Vak
2009-2010

Toegangseis

Geen.

Beschrijving

Dit college beoogt in het eerste blok een eerste inleiding te geven in het ontstaan van de islam, de bronnen van de islam, organisatie, de rituelen, de maatschappelijke voorschriften, de theologie, filosofie, de mystiek en de Shi`a. In het tweede blok zal aan de hand van twee centrale thema’s (mystieke broederschappen, en islam en politiek) door verschillende specialisten worden ingegaan op verschillende regio’s waar de islam zich manifesteert, namelijk het Midden-Oosten, Zuid-Azië, Zuidoost-Azië en Afrika. Verder zal twee maal afzonderlijk worden ingegaan op de Islam in het Westen.

Coördinator:
Dr. Nico J.G. Kaptein (APT). Participerende docenten: Prof. dr. M.S. Berger, Dr. J.J.L. Gommans en Dr. M.G. Kossmann. Wanneer geen docent staat vermeld, wordt het college gegeven door Kaptein.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk deeltentamen met korte open vragen over capita selecta van Driessen en de collegestof op 19 oktober na het eerste blok. Het eindtentamen over capita selecta van Driesen en enkele nader op te geven artikelen en de collegestof op maandag 14 december.
Het deeltentamen kan niet worden herkanst. Het eindcijfer wordt als volgt bepaald: deeltentamen (40%) en eindtentamen (60%). Herkansing van het eindtentamen op maandag 18-01-2010 is alleen mogelijk voor degenen van wie het gemiddelde van deeltentamen en eindtentamen onvoldoende is.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Henk Driessen (redactie), In het huis van de islam: Geografie, geschiedenis, geloofsleer, cultuur, economie, politiek, Nijmegen: Sun 1997 of latere druk;

  • enkele door de docenten op te geven artikelen

Contact

Bij de docent Dr. N.J.G. Kaptein

Opmerkingen

Dit is een opleidingsoverschrijdend college voor studenten van APT, TCZA, TCZOA, Afrikaanse Talen en Culturen, Islamitische theologie, Godgeleerdheid en Wereldgodsdiensten. De coördinatie berust bij Dr. Nico J.G. Kaptein van de opleiding APT die de algemene inleidende colleges en die over het Midden-Oosten geeft; specialisten op het gebied van andere regio’s zullen ook een aantal colleges verzorgen (zie overzicht).