Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academische Vaardigheden (Midden-Oostenstudies)
Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Linguistic History of the Middle East 5

Perzisch

Introduction to the Study of Islam 5
Kerncurriculum: Area Studies 5
Language Acquisition Persian 1 5
Language Acquisition Persian 2 5

Tweede semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academische Vaardigheden (Midden-Oostenstudies)
History of the Middle East 2 (1500-present) 5
Seminar Midden-Oosten 1 5

Perzisch

Conversatie Perzisch 1 5
Grammatica Perzisch 3 5
Inleiding Perzische literatuur 5
Media Persian 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Electives: kies één van de volgende werkcolleges:

Anthropology of the Middle East 5
Urban youth cultures of the Middle East 5

Electives: kies één van de volgende hoorcolleges:

De Geschiedenis van Marokko 5
History of Central Asia & Afghanistan 5
Inleiding tot het Christendom van het Midden-Oosten 5

Perzisch

Conversatie Perzisch 2 5
History of Contemporary Iran 5
Teksten Perzisch 2 5

Tweede semester

Buitenlandverblijf Midden-Oostenstudies 30

Schaduwprogramma in Leiden

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie. Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via e-mail

Taalverwerving Perzisch

In het Schaduwprogramma Perzisch wordt 15 EC besteed aan taal, waarvan 10 EC aan hedendaags Perzisch en 5 EC aan een oudere taalfase.

Seminar Midden-Oosten 2 5
Klassieke Perzische Literatuur 5

Kies twee van de volgende vakken. Let op: je mag deze vakken niet al in je eerste jaar hebben gedaan.

Between Arab Nationalism and Zionism: The Jews of Arab Lands 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Imperia in Azië 1200-1800 5
Introduction to the Comparative Study of the Semitic Languages 5
Islam in the Modern World 5
Language and Identity in the Middle East 5
Modern Thinkers and Trends in Islam 5
Rituals and Symbols of Islam 5
Shii Islam 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Keuzeruimte 30

Eerste semester

Comparative Literatures of the Middle East 5
Teksten Perzisch 2 5

Elective: kies een van de twee

International Relations of the Middle East 5
The Enlightenment and its Others 5

Tweede semester

Seminar Midden-Oosten 3 5
BA eindwerkstuk Midden-Oostenstudies 10