Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academische Vaardigheden (Midden-Oostenstudies)
Geschiedenis Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Linguistic History of the Middle East 5

Turks

Beginner's Turkish 1 5
Beginner's Turkish 2 5
Introduction to the Study of Islam 5
Kerncurriculum: Area Studies 5

Tweede semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academische Vaardigheden (Midden-Oostenstudies)
History of the Middle East 2 (1500-present) 5
Seminar Midden-Oosten 1 5

Turks

Inleiding Turkse literatuur 5
Pre-Intermediate Turkish 10
Turkish through Media 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Electives: kies één van de volgende werkcolleges:

Anthropology of the Middle East 5
Urban youth cultures of the Middle East 5

Electives: kies één van de volgende hoorcolleges:

De Geschiedenis van Marokko 5
History of Central Asia & Afghanistan 5
Inleiding tot het Christendom van het Midden-Oosten 5

Turks

Intermediate Turkish 10
Osmaanse Geschiedenis en Cultuur (1300-1922) 5

Tweede semester

Buitenlandverblijf Midden-Oostenstudies 30

Schaduwprogramma in Leiden

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie. Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via e-mail

Seminar Midden-Oosten 2 5
Osmaans 1 5

Kies twee van de volgende vakken. Let op: je mag deze vakken niet al in je eerste jaar hebben gedaan.

Between Arab Nationalism and Zionism: The Jews of Arab Lands 5
Imperia in Azië 1200-1800 5
Modern Thinkers and Trends in Islam 5
Rituals and Symbols of Islam 5
Islam in the Modern World 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Language and Identity in the Middle East 5
Shii Islam 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2
Keuzeruimte 30

Eerste semester

Osmaans 1 5
Accentcollege: History and Culture of Modern Turkey 5

Electives: kies één van de volgende werkcolleges:

International Relations of the Middle East 5
The Enlightenment and its Others 5

Tweede semester

Seminar Midden-Oosten 3 5
BA eindwerkstuk Midden-Oostenstudies 10

Extra keuzevak:

Osmaans 2 5