Studiegids

nl en

Eerste jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Academische Vaardigheden (Midden-Oostenstudies)
Geschiedenis van het Midden-Oosten 1 (600-1500) 5
Linguistic History of the Middle East 5

Turks

Beginner's Turkish 10
Introduction to the Study of Islam 5
Kerncurriculum: Area Studies 5

Tweede semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

History of the Modern Middle East: Transformations and Challenges 5
Seminar Midden-Oosten 1 5

Turks

Inleiding Turkse literatuur 5
Pre-Intermediate Turkish 10
Turkish through Media 5

Tweede jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Gezamenlijk met andere specialisaties

Kerncurriculum: Wetenschapsfilosofie 5

Electives: kies één van de volgende werkcolleges:

Osmaanse Geschiedenis en Cultuur 5
Anthropology of the Middle East 5

Electives: kies één van de volgende hoorcolleges:

De Geschiedenis van Marokko 5
History of Central Asia & Afghanistan 5
History of Contemporary Iran 5

Turks

Intermediate Turkish 10
Osmaans 1 5

Tweede semester

Buitenlandverblijf: Istanbul

Aan het Nederlands Instituut in Turkije - NIT - wordt een programma van 30 EC gevolgd.

Schaduwprogramma in Leiden

Het schaduwprogramma is alleen toegankelijk voor studenten die hiervoor zijn toegelaten door de examencommissie. Studenten die hieraan deel willen nemen, dienen uiterlijk 1 oktober een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling van het buitenlandverblijf in te dienen bij de examencommissie, via e-mail

Osmaans 2 5
Seminar Midden-Oosten 2 5
Upper Intermediate Turkish 10

Keuzevakken: kies 2 colleges

Islam in the Modern World 5
Islamitische kunst en materiële cultuur 5
Modern Thinkers and Trends in Islam 5

Derde jaar

Vak EC Semester 1 Semester 2

Eerste semester

Comparative Literatures of the Middle East 5
History and Culture of Modern Turkey 5

Electives: kies één van de volgende werkcolleges:

International Relations of the Middle East (BA) 5
The Living Quran 5

Facultatieve vakken

Studenten mogen zelf kiezen of ze deze extra vakken wel of niet volgen.

Arbeidsmarktoriëntatie Midden-Oostenstudies 5

Tweede semester

BA Eindwerkstuk Midden-Oostenstudies en seminar 15

Arbeidsmarktvoorbereiding