Studiegids

nl en

Minor

Let op: alle onderstaande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Inschrijving

Let op: minoren zijn alleen toegankelijk voor bachelorstudenten die hun propedeuse (van een WO-opleiding) hebben behaald.

U kunt zich voor deze minor vanaf 1 mei 2017 aanmelden via uSis: het studiegidsnummer is 2000MCRIMN (St. act. nr. 1441).
Het rooster van deze minor is nog niet bekend.

Omschrijving

Criminologie is het vakgebied waarin studie wordt verricht naar de omvang en oorzaken van criminaliteit en naar de manieren waarop wordt ingegrepen om criminaliteit te voorkomen en te bestraffen. Deze minor gaat in op de belangrijkste theorieën omtrent daderschap en slachtofferschap van criminaliteit, op het vergaren en beoordelen van bewijs in opsporing, vervolging en berechting en veelgemaakte fouten daarin, en tot slot op de rol van de ruimtelijke omgeving en lokale ingrepen bij het plegen van criminaliteit. De minor biedt aldus een staalkaart van het interdisciplinaire vakgebied van de criminologie. Het beoogde leerdoel is studenten van juridische en sociaal-wetenschappelijke opleidingen hier kennis van te laten nemen. De interdisciplinaire benadering van de criminologie – waarin elementen uit de psychologie, sociologie en het recht verweven zijn – zal voor studenten van diverse vakgebieden een interessante aanvulling zijn. In de huidige masters, waarin de opleiding Criminologie nu ook studenten toelaat van andere disciplines (zoals psychologie en rechten), zien we dat nu ook al in de praktijk gebeuren.

De minor Criminologie bevat verplichte deelname aan, en voorbereiding van, het onderwijs, om de vakken met goed gevolg te kunnen afronden. Zie de vakbeschrijvingen hieronder voor meer informatie.

Details

Vak EC Semester 1 Semester 2

Let op: minoren zijn alleen toegankelijk voor bachelorstudenten die hun propedeuse (van een WO-opleiding) hebben behaald.

Semester 1

Inleiding Criminologie 10
Inleiding Rechtspsychologie 5

Semester 2

Omgevingscriminologie 5

Gebonden keuzemogelijkheid - twee van vier onderstaande vakken

Daders 5
Methoden en Technieken van Criminologisch Onderzoek I 5
Slachtoffers 5
Criminologische Vaardigheden 5