Studiegids

nl en

Nederlands: pre-mastertraject (schakelprogramma)

Het pre-mastertraject (schakelprogramma) is bedoeld voor al diegenen die met een andere vooropleiding dan de bachelor Nederlandse taal en cultuur op termijn willen verder gaan met de master Nederlandse taal en cultuur. Een pre-master op maat is altijd mogelijk. Een dergelijk programma wordt opgesteld in nauw overleg tussen kandidaat en studiecoördinator en formeel ter goedkeuring vooraf aan de examencommissie voorgelegd.

Te volgen uit het bachelorprogramma

In het eerste of tweede semester:

  • Accentmodule (naar keuze) 5 ECTS

  • Accentmodule (naar keuze) 5 ECTS

  • BA-werkstuk 10 ECTS

En verder:

Vak EC Semester 1 Semester 2
Basisapparaat en cultuurgeschiedenis 5
Nederlandse literatuur in internationaal verband 5
Norm en taal 5
Stilistiek 5
Taalverleden van het Nederlands 5
Woord en Zin 5

Methoden (kies één van de 3 cursussen)

Editiewetenschap 5
Geschiedenis en praktijk van het taalkundig bedrijf 5
Onderzoeksmethoden Taalbeheersing 5

Onderzoeksvragen (kies één van de 2 cursussen)

Onderzoeksvragen Middeleeuwen 5
Onderzoeksvragen Vroegmoderne Tijd 5

Meer info

2010-2011

Vooraf:

Het pre-mastertraject is bedoeld voor al diegenen die met een andere vooropleiding dan de bachelor Nederlandse taal en cultuur op termijn willen verder gaan met de master Nederlandse taal en cultuur. Een programma op maat is altijd mogelijk. Een dergelijk programma wordt opgesteld in nauw overleg tussen kandidaat en studiecoördinator en formeel ter goedkeuring vooraf aan de examencommissie voorgelegd.

Daarnaast heeft de opleiding een adviestraject opgesteld voor diegenen die een tweedegraads lerarenopleiding hebben voltooid. Voornaamste doel is om na het pre-mastertraject in te kunnen stromen in het masterprogramma Nederlands, om vervolgens, wanneer dat is afgerond, de eerstegraads-lerarenopleiding bij het ICLON te kunnen volgen. Het programma biedt vooral een academische verdieping als vervolg op de hbo-bacheloropleiding en voorziet in opvulling van bestaande lacunes op vakinhoudelijk gebied.

Verdere informatie bij de studiecoördinator: dhr. dr. B.P.M. Dongelmans, tel. 071-5272109
of per email op het volgende adres: