Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Voor Nederlandse studenten

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

ILS – Global law: legal reasoning in International, EU and national law 5
EU Institutional Law & General Principles of EU Law 10
Capita Selecta of European Law - Privatissimum 10

Gebonden keuzevakken (NL), keuze uit onderstaande 2 vakken:

European Protection of Human Rights 5
The Union in the World 5

Semester 2

EU Internal Market and Competition Law 10
European Law in Practice - Practicum 10
Thesis Master of Law 10

For international students

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

EU Institutional Law & General Principles of EU Law 10
Capita Selecta of European Law - Privatissimum 10
European Protection of Human Rights 5
The Union in the World 5

Semester 2

EU Internal Market and Competition Law 10
European Law in Practice - Practicum 10
Thesis Master of Law 10

Meer info

This programme is a specialization programme for Law.