Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Voor Nederlandse studenten

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

ILS – Global law: legal reasoning in International, EU and national law 5

Capita Selecta of European Law - Privatissimum (course description follows a.s.a.p.)

Capita Selecta of European Law - Privatissimum 10

Gebonden keuzevakken voor Nederlandse studenten, keuze uit onderstaande drie vakken:

European Protection of Human Rights 5
The Union in the World 5
Europe's Area of Freedom, Security and Justice 5

Semester 2

EU Internal Market and Competition Law 10
European Law in Practice - Practicum 10
Thesis Master of Law 10

For international students

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

EU Institutional Law & General Principles of EU Law 10
Capita Selecta of European Law - Privatissimum 10

International students choose 2 of the 3 courses below:

Europe's Area of Freedom, Security and Justice 5

Semester 2

European Law in Practice - Practicum 10
Thesis Master of Law 10

Meer info

This programme is a specialization programme for Law.