Studiegids

nl en

Jaar 1

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

ILS – Rechtshandhaving in domeinoverstijgend perspectief 5
Ideeëngeschiedenis van het Strafrecht 5
Practicum: Straf(proces)recht 10
Europees Strafrecht 5

Profileringsvak straf-en strafprocesrecht : gebonden keuze van twee uit drie profileringsvakken:

Profileringsvak: Bijzondere delicten 5

Semester 2

Sanctionering en effecten 5
Privatissimum: Straf(proces)recht 10

Profileringsvak straf-en strafprocesrecht II: gebonden keuze van twee uit drie profileringsvakken:

Profileringsvak: Strafrechtelijk bewijsrecht 5
Profileringsvak: Bijzonder Strafrecht 5
Scriptie master rechtsgeleerdheid 10