Studiegids

nl en

Jaar 1

Overgangsregelingen zijn te raadplegen op de volgende website.

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Interactie tussen Rechtssystemen - Rechtsvinding 5
Interactie tussen Rechtssystemen - Rechtshandhaving 5
Europees Strafrecht (onder voorbehoud van wijzigingen) 5
Ideeëngeschiedenis van het Strafrecht 5
Practicum: Straf(proces)recht 10

Profileringsvak straf-en strafprocesrecht I: gebonden keuze uit:

Profileringsvak: Bijzondere delicten 5
Profileringsvak: Strafwetgeving & beleid 5

Semester 2

Sanctionering en effecten 5
Privatissimum: Straf(proces)recht 10

Profileringsvak straf-en strafprocesrecht II: gebonden keuze uit:

Profileringsvak: Strafrechtelijk bewijsrecht 5
Profileringsvak: Bijzonder Strafrecht 5
Scriptie master rechtsgeleerdheid 10