Studiegids

nl en

Neerlandistiek: Moderne Nederlandse letterkunde

Dit is een specialisatie van de Master Neerlandistiek

Deze afstudeerrichting bestaat uit:

  • 20 EC scriptie op het gebied van de gekozen specialisatie

  • 20 EC vakken minimaal binnen de gekozen specialisatie

  • 10 EC in het verlengde van de gekozen specialisatie

  • 10 EC vrije keuzeruimte

De mastergroepen in het schema hieronder zijn de (keuze)vakken die binnen de specialisatie gegeven worden.

Zie voor de cursussen die in het kader van Masterlanguage worden aangeboden onder Master Neerlandistiek

Om studenten behulpzaam te zijn bij de invulling van deze specialisatie volgt hieronder een aantal suggesties in de vorm van twee specialisatiethema’s die als aantrekkelijk kant-en-klaarpakket worden aangeboden. Ze zijn niet dwingend, maar duidelijk bedoeld als suggesties.Zie het kopje “Meer info” voor verdere informatie over deze specialisatiethema’s.

Het gaat het om:

  1. Intertekstualiteit
  2. (Post)koloniale literatuur
  3. Als derde suggestie kan gelden dat bij deze specialisatie ook een ‘onderwijs’ variant mogelijk is, waarbij – in samenwerking met het ICLON – aan de masterthesis een onderwijskundige of een op het onderwijs toegesneden invulling wordt gegeven.

Ook in het kader van Masterlanguage wordt een cursus aangeboden die specifiek de relatie Moderne Nederlandse letterkunde en het (middelbaar) onderwijs tot onderwerp heeft.

Te volgen cursussen:

Vak EC Semester 1 Semester 2

EERSTE SEMESTER

Keuzevakken specialisatie:

Displacement and belonging: Refugees in contemporary literature 10
Modernisme in Nederland: Kunst, Literatuur en Politiek 10

Keuzevakken in verlengde van specialisatie:

Literature in Society: Narrative, Fiction and Voice 10
Nederlandse dialogen van de dertiende eeuw tot nu: geschiedenis en gebruik 10
Middeleeuwen en Renaissance bij Couperus 10

Masterlanguage

Moderne letterkunde in de klas 5

TWEEDE SEMESTER

Keuzevakken specialisatie:

Literatuur en politiek: de casus Zuid-Afrika 10
In de bergen van Nederland: moderne reisliteratuur in en over Nederland 10

Keuzevakken in verlengde van specialisatie:

Literatuur en cultuur in Antwerpen (1300-1600) 10
Vertaalwetenschap 10
Literatuur en burgerschap. Nederlandse identiteit van de vroegmoderne tijd tot vandaag. Online cursus. 10

SCRIPTIE

Scriptie MA Neerlandistiek (alle specialisaties) 20

Vrije keuzeruimte 10 EC: elk willekeurig mastervak of een stage

Meer info

(1) Literatuur in mondiaal perspectief

Je moet een Januskop hebben om Nederlandse letterkunde goed te begrijpen. Het gaat daarin aan de ene kant om een specifiek Nederlandse identiteit en cultuur. Aan de andere kant kan die alleen begrepen worden in relatie met andere culturen. Vandaar dat we literaire teksten van de afgelopen twee eeuwen comparatief bestuderen. In relatie met andere teksten van over de hele wereld, en ook in relatie met actuele en politieke debatten. Daarbij beschouwen we ‘Nederlandse identiteit’ niet als een gegeven, maar als een veranderlijke constructie, die onder andere in literatuur tot stand komt. Hoe dat werkt kan je het beste aan de grenzen zien: in teksten van immigranten, in representaties van de culturele Ander, over (post)koloniale herinnering, of over globalisering.

Programma
Het programma van 60 EC ziet er als volgt uit:

Een literatuur-comparatieve kern van 2 MA-werkgroepen van 10 EC elk, specifiek gericht op de relatie tussen literatuur en de wereld.
Twee aanvullende MA-werkgroepen van 10 EC elk uit het aanbod van de opleiding Neerlandistiek of van een andere universiteit
Een scriptie van 20 EC

Ook is het mogelijk om een stage of onderzoeksopdracht (10 ec) uit te voeren.

(2) (Post) koloniale literatuur

In dit specialisatiethema doen studenten kennis en inzicht op met betrekking tot de literatuur die is ontstaan dankzij de Nederlandse aanwezigheid in Indonesië, Suriname, de Antillen en Zuid-Afrika, en aan de nasleep en verwerking van deze aanwezigheid in de vorm van romans, verhalen, gedichten, egodocumenten, journalistiek werk en zo meer. Er is een jaarlijks aanbod van drie MA-cursussen binnen de eigen opleiding, aan te vullen met een cursus uit het aanbod van de Opleiding Algemene Literatuurwetenschap of Geschiedenis.

Programma Het programma van 60 EC ziet er als volgt uit:

Een literair-theoretische kern van 2 MA-werkgroepen van 10 EC, elk op het gebied van de Nederlands-Indische, Surinaamse, Caribische, Antilliaanse en Afrikaanse letterkunde. Je volgt een derde cursus binnen de eigen opleiding. Deze drie cursussen vul je aan met een cursus uit het aanbod van de master Literary Studies of de master History (maar ook een vierde cusus uit het aanbod van de master neerlandistiek is mogelijk).

Een scriptie van 20 EC

Ook is het mogelijk binnen de specialisatie een stage of onderzoeksopdracht (10 ec) uit te voeren.